Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κ.Π.Ε. Έδεσσας ιδρύθηκε το 2002. Βασικός σκοπός του είναι να στηρίζει το θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα περιβάλλοντος, ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι και ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος απέναντι στη Φύση και στον Άνθρωπο. Το ΚΠΕ Έδεσσας υπηρετεί τους στόχους του με: 1) Την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και τη στήριξη των αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων Π.Ε. σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 2) Την οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και ομάδες ενηλίκων γενικότερα, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, 3) Την παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού– υποστηρικτικού υλικού, 4) Την οργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων προς όφελος του περιβάλλοντος, 5) Την προώθηση της έρευνας στο χώρο της Π.Ε. σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Θεοδωρίδου Σοφία
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 6
Περιφέρεια : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας : Άξονας 8

Δράσεις

Προκηρύξεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες