Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που υπάγονται στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης. Σκοπό έχουν την υποστήριξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις τοπικές κοινωνίες μέσα από δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξη θεματικών δικτυώσεων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών, δράσεις δια βίου μάθησης ενηλίκων. Τα ΚΠΕ διαθέτουν υποδομές και εξοπλισμούς που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των παραπάνω δράσεων. Σε αυτά υπηρετούν με τετραετείς θητείες ομάδες εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων και ειδικοτήτων με αυξημένα προσόντα ως προς το αντικείμενο που επιλέγονται από Υπηρεσιακά Συμβούλια μετά από προκήρυξη. Το ανθρώπινο δυναμικό των ΚΠΕ συνεργάζεται με Επιστημονικά Ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, την τοπική κοινωνία και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες υπάγονται τα Σχολεία. Σε κάθε ΚΠΕ λειτουργεί Διαχειριστική Επιτροπή κατ’ αναλογία με τις σχολικές επιτροπές ενώ σημαντική χρηματοδότηση μετά το 1997 έχει γίνει από τα κονδύλια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2ο & 3ο ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013). Διαχειριστικός φορέας είναι σήμερα το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λειτουργεί από το 1995 σε κτίριο με δεκαοκτώ καλά εξοπλισμένες αίθουσες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, διοίκησης, φιλοξενίας και βοηθητικών χρήσεων, συνολικής έκτασης 1810 τ.μ. που προσέφερε ο Δήμος στο ΥΠΕΠΘ. Βρίσκεται στα σύνορα Αργυρούπολης-Αλίμου-Ηλιούπολης πολύ κοντά στον Υμηττό, στο ρέμα Γερουλάνου και στο Σαρωνικό. Η θέση του προσφέρει άμεση προσβασιμότητα στο μαθητικό-εκπαιδευτικό δυναμικό της Αττικής, δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με πολλά επιστημονικά ιδρύματα και άλλους φορείς και ταυτόχρονα κοντινά πεδία για ανάπτυξη δράσεων πεδίου. Χρηματοδοτείται από το ΥΠΔΒΜΘ, το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ-ΕΙΝ). Οι εκπαιδευτικοί του έχουν αυξημένα προσόντα σε σχέση με την ΠΕ. Προσφέρει επτά εκπαιδευτικά προγράμματα τετραμερούς ανάπτυξης με εφαρμογές των βασικών αρχών της ΠΕ για μαθητές: "Το δάσος-το περιαστικό πράσινο", "Το νερό-τα ρέματα", "Δασικές πυρκαγιές-αποκατάσταση τοπίου", "Το νερό-η θάλασσα", "Επικονίαση σε φρυγανικά οικοσυστήματα", "Το κυκλοφοριακό-η ατμοσφαιρική ρύπανση", "Ενέργεια-εξοικονόμηση στο σχολείο, στο σπίτι, στην πόλη". Οργανώνει και υλοποιεί πολυήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια τριών επιπέδων για εκπαιδευτικούς, με γενικό-θεωρητικό και πρακτικό-παιδαγωγικό μέρος. Τα 89 του σεμινάρια έχουν παρακολουθήσει 5.650 εκπαιδευτικοί. Επίσης πραγματοποιούνται ημερίδες ειδικού ενδιαφέροντος (μέχρι σήμερα 182). Το ξεκίνημα στα θεματικά δίκτυα έγινε με περιφερειακά στην Αττική ("Ρέματα της Αττικής" 1996, "Δασικές Πυρκαγιές- Αποκατάσταση τοπίου" 1998, "Αέρας-Υγεία" και "Ακτές του Σαρωνικού" 1999). Ακολούθησαν τα εθνικά δίκτυα "Η Θάλασσα" (1999) και "Βιώσιμες πόλεις- ποιότητα ζωής" (2001). Στις διεθνείς του συνεργασίες καταγράφονται εκπαιδευτικά προγράμματα και διεθνές συνέδριο με το ΚΠΕ Στοκχόλμης, το πρόγραμμα διασχολικών συμπράξεων Ελλάδας-Κύπρου «Χρυσοπράσινο Φύλλο» με 36 σχολεία κάθε διετία, το ελληνογαλλοαγγλικό δίκτυο εκατό σχολείων "Air sante" με σεμινάριο στην Αργυρούπολη, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης-Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού "Βιολογικοί δείκτες στην Β/θμια Εκπ/ση" με το συντονισμό του Πανεπιστημίου της Γάνδης και σεμινάριο 60 εκπαιδευτικών στο ΚΠΕ, το πρόγραμμα "Ρέματα και Θάλασσες" Δήμων και σχολείων του Nykoping της Σουηδίας και του Αλίμου, το πρόγραμμα "Βόσπορος" με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης και η επιστημονική συνάντηση για τη μεταπυρική διαχείριση COST meeting της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν παραχθεί τεύχη εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις δράσεις και έχουν αναπτυχθεί πολλές συνεργασίες για θέματα διαχείρισης τοπικού περιβάλλοντος. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι στο ΚΠΕ Αργυρούπολης στεγάστηκε και λειτούργησε για 14 μήνες το Συντονιστικό Κέντρο ΠΕ του ΥΠΕΠΘ, όπως και ότι για μεγάλο διάστημα λειτούργησε ως πρότυπο τόσο από άποψη υποδομών και εξοπλισμών όσο και από άποψη οργάνωσης και ανάπτυξης δράσεων για άλλα ΚΠΕ της χώρας και ενδιαφερόμενους φορείς.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Φαραγγιτάκης Γιώργος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 6
Περιφέρεια : Περιφέρεια Αττικής
Άξονας : Άξονας 8

Δράσεις

Χάρτης

Javascript is required to view this map.