Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κ.Π.Ε. Βάμου ιδρύθηκε το 2002 και άρχισε τη λειτουργία του το Δεκέμβριο του 2003. Στοχεύει στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση, στην ευαισθητοποίηση και στην ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των διαφόρων φορέων και γενικά όλων των πολιτών, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Μαχαίρας Περικλής
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 6
Περιφέρεια : Περιφέρεια Κρήτης
Άξονας : Άξονας 7

Δράσεις

Προκηρύξεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες