Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε το 1995. Στεγάζεται σε ένα πρότυπο, δημόσιο, βιοκλιματικό κτίριο από το 1998. Το 2011 συνενώθηκε με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βερτίσκου. Στις δράσεις του Κ.Π.Ε. περιλαμβάνονται: προγράμματα εκπαίδευσης για την αειφορία, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, συντονισμός εθνικών και θεματικών δικτύων, επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες για εκπαιδευτικούς, προώθηση της έρευνας στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συνεργασία με άλλα Κ.Π.Ε., την Αυτοδιοίκηση, AEI-TEI, MKO κ.ά.,οργάνωση ημερίδων, συναντήσεων και εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Αθανασίου Χρυσούλα
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 6
Περιφέρεια : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας : Άξονας 8

Δράσεις

Χάρτης

Javascript is required to view this map.