Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Newsletter

Είσοδος

Ιδρύθηκε το 1995 και από το 1996 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Στεγάζεται στη Μαθητική Εστία Κόνιτσας του Εθνικού Ιδρύματος Ελλάδας. Οι δράσεις του Κ.Π.Ε. είναι: εκπόνηση και υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές–τριες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάρκειας 1 έως 4 ημερών με φιλοξενία στη Μαθ. Εστία Κόνιτσας, στήριξη προγραμμάτων Π.Ε. των Σχολείων, ίδρυση και συντονισμός Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού, ανάπτυξη διεθνών και τοπικών συνεργασιών. Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων κ.α. με στόχο την ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, δημοσιότητα προβολή

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Τσούβαλη Αικατερίνη
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 7
Περιφέρεια : Περιφέρεια Ηπείρου
Άξονας : Άξονας 7

Δράσεις

Προκηρύξεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες