Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας άρχισε να λειτουργεί το 1999 και στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό Αρχοντικό της Κοινότητας Μακρινίτσας (Αρχοντικό Βατσαρέα – Μαυράκη). Στόχοι του Κ.Π.Ε. είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα περιβάλλοντος, η υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. διάρκειας μιας ημέρας με σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης που συμμετέχουν απ` όλη την Ελλάδα με επιλογή μέσω αιτήσεων, η στήριξη των προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων της περιοχής ευθύνης του, η συνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. των νομών ευθύνης, η παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού, οι τοπικές και διεθνής συνεργασίες, οι δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με την τοπική κοινωνία, η προώθηση της έρευνας στο χώρο της Π.Ε.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Μακέλλη Γραμματή
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 5
Περιφέρεια : Περιφέρεια Θεσσαλίας
Άξονας : Άξονας 7

Δράσεις