Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ: η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών -τριών, εκπαιδευτικών και άλλων κοινωνικών ομάδων, η συνειδητοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη σχέση ανθρώπου με το περιβάλλον, φυσικό και δομημένο, η αναζήτηση λύσεων με στόχο την αειφορία, η ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς και κατανόηση ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Δαϊκόπουλος Γιάννης
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 6
Περιφέρεια : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας : Άξονας 8

Δράσεις

Προκηρύξεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες