Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Επισκευθήτε την ενημερωμένη ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης: www.kpelas.gr ή http://kpe-ierap.las.sch.gr

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας, άρχισε να λειτουργεί τη σχολική χρονιά 2007-2008 με 5μελή Παιδαγωγική Ομάδα. Τη σχολική χρονιά 2010- 2011 η Π.Ο μειώθηκε σε δύο μόνο εκπαιδευτικούς. Τη σχολική χρονιά 2011-2012 το ΚΠΕ Ιεράπετρας εννοποιείται με το ΚΠΕ Νεάπολης με έδρα την Ιεράπετρα. Η Παιδαγωγική Ομάδα αποτελείται από 5 εκπαιδευτικούς (3 Βθμιας και 2 Αθμιας Εκπαίδευσης).

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας, έχει κύριο σκοπό του, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την αγωγή των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, στους στόχους της αειφόρου εκπαίδευσης. Απευθύνεται επίσης σε εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και στην τοπική κοινωνία, στα άτομα και τους φορείς που την συναποτελούν.

Η εκπαίδευση για την αειφορία, είναι η εκπαίδευση εκείνη που ευαισθητοποιεί και καλλιεργεί την κριτική σκέψη σχετικά με τις οικολογικές, κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τη ζωή όλων μας και πώς αυτές συμβάλλουν ή αντιστρατεύονται την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας και την εξασφάλιση ενός αειφόρου μέλλοντος.

Η εκπαίδευση για την αειφορία :
• Βοηθάει τους μαθητές να αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση του τριπόλου κοινωνία-οικονομία-περιβάλλον
• Αναπτύσσει την κριτική σκέψη
• Ενισχύει το αίσθημα του «μπορώ εγώ να κάνω τη διαφορά»
• Ενισχύει την ερευνητική διάθεση
• Ενθαρρύνει τη δημοκρατία στα σχολεία
• Ενισχύει το πνεύμα της αλληλεγγύης
• Προωθεί την ενεργό συμμετοχή
• Επιτρέπει τη δημιουργική μάθηση

Τελικά συμβάλει στη δημιουργία του ενεργού πολίτη, που θα έπρεπε να είναι ένα από τα ζητήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Πάνω σε αυτά τα ζητήματα χτίζουμε και υλοποιούμε τα προγράμματά μας.

 Το ΚΠΕ Ιεράπετρας είναι συντονιστής του Θεματικού Περιφερειακού δικτύου "Υγροτ(ρ)οπο..ποιω τη Συμπεριφορά μου" μέσα στο οποίο εντάχθηκε και το Τοπικό Δίκτυο για τις Αλυκές που συντόνιζε το ΚΠΕ Νεάπολης.

 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Ευστράτιος Μυλωνάκης
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 5
Περιφέρεια : Περιφέρεια Κρήτης
Άξονας : Άξονας 7

Δράσεις

Χάρτης

Javascript is required to view this map.