Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Κ.Π.Ε.) ΚΙΛΚΙΣ

Π. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟ Τ.Κ. 6100

Τηλ.:2341094303

Φαξ:2341094351

Τηλ. & Φαξ:2341352187

Email:kpekilkis@sch.gr

http://kpe-kilkis.kil.sch.gr/

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Κιλκίς  δομή του Υπουργείου Παιδείας,  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εντάσσεται χωροταξικά και διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από το 2007 με δεκαπενταετή σύμβαση από το Δήμο Κιλκίς.

Δράσεις του Κ.Π.Ε.  Κιλκίς: Περιβαλλοντικά προγράμματα σχολικών μαθητικών ομάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης - Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών – Ημερίδες - Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού - Ευαισθητοποίηση -  Ενημέρωση - Εκπαίδευση ενηλίκων σε ζητήματα περιβάλλοντος, κ.ά..

Οι Δράσεις του Κέντρου υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Πράξεις: «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ» & «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ»

Περιβαλλοντικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Κιλκίς:

Αναδεικνύω προβλήματα ενός τόπουπροτείνω λύσεις Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο (μονοήμερο ή διήμερο)

Κάθε σχολείο...ένας κήπος Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο (μονοήμερο)

Τι θα φάμε σήμερα...τι θα τρώμε αύριο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό (μονοήμερο)

Ένας λόφος δίπλα μας: χθες- σήμερα – αύριο Νηπιαγωγείο –Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο    (μονοήμερο)

Η λίμνη Δοϊράνη: βλέπω - ρωτώ – δρω Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο (μονοήμερο)

Περιβάλλον και Πολιτισμός Δημοτικό -Γυμνάσιο -Λύκειο (μονοήμερο)

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς:

  • Δημιούργησε και υποστηρίζει Ομάδα Εθελοντών για το Περιβάλλον
  • Διαθέτει Δανειστική Βιβλιοθήκη για μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων του νομού Κιλκίς και τους εθελοντές του Κέντρου
  • Συνεργάζεται για την υλοποίηση του έργου του με διάφορους φορείς κυβερνητικούς και μη και με ειδικούς και ενεργούς πολίτες με
 

 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Παπαδοπούλου Μαρία
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 4
Περιφέρεια : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας : Άξονας 8

Δράσεις