Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων, για την επιλογή ατόμων οργανωτικής υποστήριξης στα σαράντα οκτώ (48) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Διαβάστε στο συννημένο την Απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ   471/24/02.07.2012 ( ΑΔΑ Β41Ρ46ΨΖΣΠ-ΥΘΙ)

ΣυνημμένοΜέγεθος
b41r46pszsp-uthi-signed.pdf153.54 KB