Διημερίδα με θέμα: «Η συμβολή των Κ.Π.Ε. στη Δια Βίου Μάθηση»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ενημερωτικής Διημερίδας με τίτλο «Η Συμβολή των Κ.Π.Ε. στη Δια Βίου Μάθηση», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2011, στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Στη Διημερίδα έλαβαν μέρος οι Υπεύθυνοι των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Π.Ε. όλης της χώρας, στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο κ. Ευθύμιος Μπάκας, Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης, η κα Φουσέκη Ευσταθία Δ/ντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ., η κα Τασία Ξυλόκοτα, Τμηματάρχης Β΄Τμήματος Σ.Ε.Π.Ε.Δ.και ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ι.Ν. κ. Φίλιππος Λέντζας.

Στη Διημερίδα παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.