ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Κ.Π.Ε. ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες», πραγματοποιείται Διημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Η συμβολή των Κ.Π.Ε. στη Δια Βίου Μάθηση», την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη, ώρα έναρξης: 11.00

 

Η Διημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Εθνικών Πόρων.