Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Newsletter

Είσοδος

«Αντιμέτωποι με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή»

 

«Αντιμέτωποι με την παγκόσμια κλιματική αλλαγή»

 

Κριτήρια επιλογής του θέματος.

 • Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή αποτελεί φλέγον θέμα, το πιο ζωτικό ζήτημα του αιώνα για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα.
 • Συνέπειες της κλιματικής αλλαγής παρατηρούνται όλο και πιο συχνά στον περιβάλλοντα χώρο του κάθε ανθρώπου.
 • Η μεγιστοποίηση ή όχι του προβλήματος εξαρτάται από την συνειδητοποίηση του από τους πολίτες και την θέλησή τους για δράση.

Στόχοι του Προγράμματος

Γενικός σκοπός:Να γνωρίσουν οι μαθητές το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα δράσης και να ενεργούν με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.

Επιμέρους στόχοι:

 • Να γίνει αποσαφήνιση των όρων καιρός, κλίμα, κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα.
 • Να αντιπαραβάλουν την κλιματική αλλαγή στις μέρες μας, με αλλαγές στο κλίμα που συντελέστηκαν ανά τους αιώνες από φυσικά αίτια.
 • Να ενημερωθούν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 • Να κατανοήσουν ότι κύρια αιτία την κλιματικής αλλαγής σήμερα είναι η παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον.
 • Να επισημάνουν παραδείγματα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στο πεδίο δράσης.
 • Να συνειδητοποιήσουν ότι η λύση του προβλήματος είναι εφικτή και είναι στο χέρι του ανθρώπου.
 • Να αντιληφθούν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί ο καθένας από την πλευρά του να συμβάλλει στην λύση του προβλήματος.
 • Να προβληματιστούν για τους λόγους που οι άνθρωποι ενώ γνωρίζουν δεν ενεργούν για την λύση του προβλήματος.
 • Να εντοπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (εξαφάνιση ειδών, κλιματικοί μετανάστες, ερημοποίηση, άνοδος της στάθμης της θάλασσας).

 

Φάσεις του Προγράμματος

Α.Αποστολή υποστηρικτικού, ενδεικτικού πακέτου υλικού, για εργασία και προετοιμασία των μαθητών/τριών στην τάξη. Εφόσον ένα πρόγραμμα Π.Ε. δεν περιορίζεται μόνο στην ολιγόωρη επίσκεψη σε ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεωρούμε απαραίτητη την αποστολή στο εκάστοτε σχολείο υλικού εισαγωγής και προετοιμασίας των μαθητών για το συγκεκριμένο θέμα.

Β. Υποδοχήκαι ξενάγησητων μαθητών στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, γνωριμία με τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας, Προσανατολισμός στο θέμα.

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ υποδέχεται τα παιδιά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου, όπου μετά τις απαραίτητες συστάσεις, λαμβάνει χώρα παιχνίδι γνωριμίας. Ακολουθεί σύντομη αναφορά και προσανατολισμός των παιδιών στο παρών Πρόγραμμα .

Γ.Παρουσίαση του προγράμματος.

Εν συνεχεία ακολουθεί στην αίθουσα του Κέντρου διαδραστική προβολή με συμμετοχή κι ενδιάμεση εμπλοκή των μαθητών/τριών συνολικής διάρκειας μιας ώρας όπου αναλύεται και παρουσιάζεται το θεωρητικό τμήμα του Προγράμματος.

Έπειτα γίνεται χωρισμός σε 3 ομάδες με τυχαίο τρόπο (παιχνίδι), επιλογή ονόματος για καθεμιά από τα παιδιά και προετοιμασία για τις δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πεδίο.

Δ. Εργασίες στο πεδίο

Οι μαθητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από τα μέλη της Π.Ο., ενημερώνονται για τη λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού του ΚΠΕ, πραγματοποιούν και καταγράφουν τις μετρήσεις τους. Μετάβαση σε κεντρικό σημείο της περιοχής, η οποία σημειωτέον είναι άκρως τουριστική και πολυσύχναστη, και καταγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη (μέτρηση οχημάτων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μέτρηση καυσαερίων με ειδικά μηχανήματα και υπολογισμός διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν, μελέτη βιοκλιματικών κτιρίων της περιοχής, προσομοίωση κατασκευής βιοκλιματικού σπιτιού με χρήση μακέτας, μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας από συσκευές του οικιακού εξοπλισμού με τη χρήση ειδικού μηχανήματος). Οι προαναφερθείσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται στα φύλλα εργασίας, τα οποία διανέμονται στις μαθητικές ομάδες

Ε. Επιστροφή στο ΚΠΕ

Κατά την επιστροφή στο ΚΠΕ, γίνεται παρουσίαση των ομαδικών εργασιών και αξιολόγησή τους. Επίσης γίνεται αξιολόγηση του Προγράμματος από μαθητές και εκπαιδευτικούς με χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων. Η συνολική ενδεικτική διάρκεια του προγράμματος είναι πεντάωρη με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο των επισκεπτών, την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν, την χιλιομετρική απόσταση του σχολείου από το ΚΠΕ.