Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

«Επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Α/θμιας στο ΚΠΕ Αργυρούπολης στις 24, 25 και 26 Φεβρουαρίου 2011»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης ανταποκρινόμενο στα σχετικά αιτήματα των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά και Γ’ Αθήνας, διοργανώνει με τη συνεργασία τους και με τη σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Αττικής, 3ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για εξήντα (60) εκπαιδευτικούς Σχολικών μονάδων (30 εκπαιδευτικοί από κάθε Δ/νση) στις 24, 25 και 26 Φεβρουαρίου 2011. Το θέμα του σεμιναρίου είναι: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (έτος UNESCO) με υποθέματα: α) «Ενέργεια: Εξοικονόμηση στο σχολείο, στο σπίτι, στην πόλη. Εναλλακτικές μορφές», β) «Το νερό – Η θάλασσα» (λειτουργεί Εθνικό θεματικό δίκτυο) και γ) «Δασικές πυρκαγιές: αίτια, πρόληψη, αποκατάσταση τοπίου» (λειτουργεί περιφερειακό θεματικό δίκτυο).
Η Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής με το έγγραφό της Φ15/890/ 19-1-2011 εγκρίνει τη χορήγηση μιας (1) ημέρας άδειας (Παρασκευή 25/2/2011) από τις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου με συνολική διάρκεια είκοσι πέντε (25) διδακτικών ωρών έχει ως εξής:

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίόυ 2011:
16.30 – 17.00: Προσέλευση, εγγραφές, παραλαβή φακέλου με πρόγραμμα, γραφική ύλη, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό (προσφέρεται καφές, τσάι, αναψυκτικά, κουλουράκια, κέικ).
17.00 - 17.30: Χαιρετισμοί, αλληλογνωριμία, πρόγραμμα, στοχοθεσία.
17.30 - 18.45: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
18.45 - 19.00: Διάλειμμα (προσφέρεται καφές, αναψυκτικά, τσάι, κουλουράκια, κέικ).
19.00 - 20.30: Εισηγήσεις Υπευθύνων Π.Ε. και συζήτηση με τους συμμετέχοντες

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίόυ 2011:
08:30 - 10:00: Τα περιβαλλοντικά προβλήματα: αίτια και επιπτώσεις στη ζωή και στην ποιότητα της. Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην αντιμετώπιση της κρίσης. Δυνατότητες στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Προτάσεις για επιλογή θεμάτων σχολικού προγράμματος.
10:00 - 12:00: Παρακολούθηση προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. στην τάξη σε τρεις (3) ομάδες εκπαιδευτικών: α) «Το νερό – η Θάλασσα», β) «Δασικές πυρκαγιές: Αίτια – πρόληψη – αποκατάσταση τοπίου» και γ) «Εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο, στο σπίτι και στην πόλη».
12:00 - 12:30: Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, αναψυκτικά, τσάι, κουλουράκια, κέικ).
12:30 - 14:30: Συνέχεια της παρουσίασης των τριών (3) προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης στο πεδίο (παραλία Αλίμου, πλαγιά Υμηττού, κτιριακές εγκαταστάσεις).
14:30 - 15:30: Γεύμα στον κήπο του Κ.Π.Ε.
15:30 - 18:00: Εργαστήρια νερού, πυρκαγιών και διδακτικής τεχνικής.

Σάββατο, 26 Φεβρουαρίόυ 2011:
09:30 - 11:30: Σχεδιασμός σχολικού προγράμματος σε τρεις ομάδες με το συντονισμό των εκπαιδευτικών του Κ.Π.Ε. και των Υπευθύνων Π.Ε. (επιλογή θέματος, στοχοθεσία, μεθοδολογία προσέγγισης, χρονοδιάγραμμα, συνεργασία με τον Υπεύθυνο, συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, τα ΚΠΕ και την τοπική κοινωνία, συγκρότηση ομάδων εργασίας, πηγές πληροφόρησης, συγκέντρωση και ταξινόμηση υλικού, επισκέψεις πεδίου, εργαστηριακές μετρήσεις, σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα, κριτική σύνθεση, τεχνικές παρουσίασης, αξιολόγηση, κ.α..
11:30 - 12:00: Διάλειμμα (προσφέρονται καφές, αναψυκτικά, τσάι, κουλουράκια, κέικ).
12:00 - 14:00: Οργάνωση και προετοιμασία των παρουσιάσεων των προτάσεων των τριών (3) ομάδων για την ολομέλεια
14:00 - 15:00: Γεύμα στον κήπο του Κ.Π.Ε.
15:00 - 17:00: Τριαντάλεπτες παρουσιάσεις των προτάσεων των τριών ομάδων εργασίας για σχολικά προγράμματα και συζήτηση.
17:00 - 17:30: Αξιολόγηση του σεμιναρίου, συμπλήρωση ερωτηματολογίων και συζήτηση. Βεβαιώσεις συμμετοχής.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Εισηγητές στο σεμινάριο, συντονιστές ομάδων κ.λ.π.. θα είναι από το ΚΠΕ Αργυρούπολης οι:
1. Φαραγγιτάκης Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ
2. Μπαζίγου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Υπεύθυνου
3. Σωτηροπούλου Δήμητρα
4. Σμπαρούνης Θεμιστοκλής
5. Χριστοδούλου Νικόλαος
6. Κατσιγιάννη Αφροδίτη
και οι Υπεύθυνοι Π.Ε. των Δ/νσεων :
7. Σπανού Μάγδα
8. Βούλγαρης Γεώργιος
9. Νιάρχου Ελένη
10. Θαλάσση Ελένη

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:
Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν με έγκριση των Δ/ντων της κάθε Δ/νσης τριάντα (30) εκπαιδευτικοί που θα επιλέξει κάθε Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να προτιμηθούν οι συνάδελφοι που υλοποιούν σχολικό πρόγραμμα, συμμετέχουν στα θεματικά δίκτυα του ΚΠΕ και δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο στο ΚΠΕ Αργυρούπολης. ‘Οσοι παρακολουθήσουν όλο το σεμινάριο (από το απόγευμα της Πέμπτης έως και το απόγευμα του Σαββάτου) θα πάρουν βεβαίωση συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες θα πάρουν επίσης φάκελο με αναλυτικό πρόγραμμα, γραφική ύλη, σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και αφίσα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβληθούν στους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων και η τελική επιλογή αυτών που θα το παρακολουθήσουν θα γίνει από τους Διευθυντές των οικείων Δ/νσεων και τους Υπευθύνους Π.Ε.. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων θα πρέπει να κοινοποιηθεί στο Κ.Π.Ε. έως την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011.