Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

«Ημερίδα στο πλαίσιο των δράσεων της Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων στο ΚΠΕ Αργυρούπολης στις 11 Φεβρουαρίου 2011»

Στο ΚΠΕ Αργυρούπολης στο πλαίσιο των δράσεων Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων στις 11 Φεβρουαρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα: «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία: Το Δάσος – Το περιαστικό πράσινο».

Η ημερίδα απευθύνεται σε 60 κωφούς και βαρήκοους ενήλικους εκπαιδευόμενους του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ελληνικού – Αργυρούπολης που θα συνοδεύονται από 6 συνοδούς εκπαιδευτές και διερμηνείς νοηματικής γλώσσας.
Θα διαρκέσει από τις 08.30 έως τις 14.30 με δύο ενδιάμεσα διαλείμματα και θα περιλαμβάνει εισηγήση σε σχέση με τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα, τη σχέση τους με τη ζωή μας και τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους καθώς και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΚΠΕ: «Το Δάσος – Το περιαστικό πράσινο» στην τάξη και στο πεδίο.
Οι δαπάνες της ημερίδας θα βαρύνουν τους κωδικούς του Τεχνικού Δελτίου υποέργου του ΕΣΠΑ «Δράσεις δια βίου μάθησης για τους ενήλικες» που διαχειρίζεται για το Κέντρο μας το ΕΙΝ.