Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

«Κυκλοφορώ… μα δεν Αδιαφορώ! Φροντίζω τον εαυτό μου και το περιβάλλον»

Το πρόγραμμα προβλέπεται να πραγματοποιείται ως μονοήμερο, και αφορά την Α/θμια και το Γυμνάσιο.

Κριτήρια επιλογής του θέματος ήταν η ύπαρξη Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο δήμο Ρούβα, η αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου, ιδιαίτερα μεγάλου κυβισμού στην περιοχή, ο αυξημένος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων που συνοδεύεται από κακή οδική συμπεριφορά, οι εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων για διάνοιξη δρόμων καθώς και το θεματικό έτος 2010 για την Ενέργεια.

Στο πρόγραμμα οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις των μέσων μεταφοράς στο περιβάλλον, ανακαλύπτουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις εφαρμογές τους στα μέσα μεταφοράς μέσα από τις αποστολές του «Ενέργειοκ Χόλμς», καλούνται να επιλέξουν οικολογικούς τρόπους μετακίνησης, γίνονται δάσκαλοι οικολογικής οδήγησης, εντοπίζουν τις δυσκολίες των πεζών μέσα από μια «βόλτα μετ'εμποδίων» και προτείνουν λύσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι η συνειδητοποίηση των επιπτώσεων της αλόγιστης χρήσης του αυτοκινήτου, η γνωριμία με εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις μεταφορές και η εξοικείωση με οικολογικούς τρόπους μετακίνησης.

Στο πρόγραμμα οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και διενεργείται κατά περίπτωση βιωματικό παιχνίδι, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, συζήτηση με τις ομάδες, παρουσίαση του θέματος σε μορφή Power Point, εμπλοκή των μαθητών σε ρόλους, κυνήγι θησαυρού.