Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ».

Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του και στα πλαίσια των δράσεων ενηλίκων της Δια Βίου Μάθησης διοργανώνει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013.Το σεμινάριο (α΄ επιπέδου) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  Χίου.