Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

«Το δάσος του Ρούβα: Ένα από τα τελευταία πρινοδάση της Μεσογείου»

Γνωριμία με ένα σπάνιο δασικό οικοσύστημα – Απειλές – Προστασία
(Μονοήμερο και Διήμερο πρόγραμμα για την Α/θμια και τη Β/θμια Εκπ/ση)

Το δάσος του Ρούβα, ένα συγκροτημένο δάσος -κυρίως- πρίνων, θεωρείται ως ένα από τα τελευταία συγκροτημένα πρινοδάση της Μεσογείου. Η ιστορικά έντονη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση των κατοίκων της περιοχής με το οικοσύστημα του δάσους παίρνει σήμερα πλέον, σε συνδυασμό και με τους γενικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στις κλιματικές αλλαγές και σε ερημοποιήσεις περιοχών, ανησυχητικές διαστάσεις. Το δάσος, ειδικά σε μερικές περιοχές του, παρουσιάζει έντονα φαινόμενα διάβρωσης που καθιστούν δύσκολη την ανανέωσή του, έτσι ώστε να χαρακτηρίζεται, ήδη, «βιολογικά γερασμένο» και «οικολογικά υποβαθμισμένο». Είναι επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης για το πρόβλημα αυτό και η άμεση λήψη μέτρων, όπως και η διαμόρφωση κατάλληλων συμπεριφορών, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του. Γι' αυτό το λόγο, στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του δάσους για τη φύση και τους ανθρώπους, τη δυναμική ισορροπία βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που το συγκροτούν, την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων, να ενεργοποιήσουν τις αισθήσεις τους για να αντιληφθούν τις περιβαλλοντικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο εσωτερικό αλλά και πλησίον μιας δασικής έκτασης και να αντιληφθούν το ρόλο των διαφορετικών πεποιθήσεων και αξιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των δασών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος και φύλλα εργασίας, δραστηριότητες προσομοίωσης και παιχνιδιών καθώς και μετακίνηση στο προς μελέτη πεδίο και περιβαλλοντικά μονοπάτια.