Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Βιομηχανική Κληρονομιά

 

Να γνωρίσουν οι μαθητές που στηρίχτηκε, πώς ξεκίνησε, ποιες κοινωνικές αλλαγές επέφερε, ποιες αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον, ποιες καινοτομίες, ή αλλαγές επέβαλλε στα θέματα αρχιτεκτονικής ή τεχνολογίας, η ανάπτυξη της βιομηχανίας στην περιοχή τους. Μπορούν να συγκρίνουν την ανάπτυξη της περιοχής πριν από αρκετά χρόνια με την σημερινή να βρουν ομοιότητες ή διαφορές και να προσπαθήσουν να τις εξηγήσουν.


Συνεργασίες μπορούν να αναπτυχθούν: Με βιομηχανίες που συνεχίζουν την λειτουργία τους, με δήμους, μουσεία, άτομα που έχουν ασχοληθεί με την παράδοση. Μπορούν να αναζητήσουν στοιχεία από ηλικιωμένους που είχαν εργασιακή σχέση με τις βιομηχανίες και να αναζητήσουν φωτογραφικό και άλλο υλικό, πχ. συμφωνητικά συνεργασιών, αγορών, μισθώσεων κλπ.

Ενδεικτική θεματολογία:

- Τα φράγματα στο ποτάμι μας (από διάφορες οπτικές γωνίες)
- Απ' το φράγμα μέχρι το νήμα (ενεργειακές μετατροπές)
- Απ' τους ιμάντες στα καλώδια
- Ο νερόμυλος του χωριού μας
- Το εργοστάσιο πχ. του Λόγγου από την ίδρυση μέχρι σήμερα (ιδιοκτησιακό καθεστώς, αριθμοί εργαζομένων, προϊόντα)
- Τα εργατικά συνδικάτα από το 18... μέχρι σήμερα κλπ