Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Βιωματικό εργαστήρι. «Σχεδιασμός περιβαλλοντικού μονοπατιού και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (για το δάσος) για μαθητές δημοτικού σχολείου»

Βιωματικό εργαστήρι.

Τόπος υλοποίησης: Παλιά Σκοτίνα Πιερίας 6-8 Μαΐου 2011

«Σχεδιασμός περιβαλλοντικού μονοπατιού και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (για το δάσος)

για μαθητές δημοτικού σχολείου».

Θα συμμετάσχουν συνάδελφοι με εμπειρία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από την Πιερία, μέλη από τις προηγούμενες Παιδαγωγικές Ομάδες του ΚΠΕ και ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Α/θμιας της περιοχής μας,  οι οποίοι θα εμπλακούν ενεργητικά στο σχεδιασμό – ανάπτυξη - παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που θα αξιοποιηθεί από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ανατολικού Ολύμπου. Το υλικό που θα σχεδιαστεί στο βιωματικό εργαστήριο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ομάδες μαθητών δημοτικού σχολείου που θα επισκεφτούν το ΚΠΕ, θα εικονογραφηθεί με εργασίες των μαθητών και θα εκδοθεί για να χρησιμοποιηθεί ως υλικό του ΚΠΕ.