Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Γεωργία και Περιβάλλον

Στόχος είναι μέσα από οργανωμένα σχολικά προγράμματα ΠΕ και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, Δήμους, Νομαρχίες, αγρ. συνεταιρισμούς, επιχειρήσεις, μεταποιητικές βιομηχανίες, ειδικούς επιστήμονες, αγρότες, βιοκαλλιεργητές κλπ να προσδιοριστεί η σχέση ανάμεσα στη γεωργία και το περιβάλλον. Να αναδειχθούν όλες οι προτάσεις ανάπτυξης της γεωργίας, πώς και πόσο κάθε πρόταση παίρνει υπ' όψη της το περιβάλλον και σε ποιο βαθμό είναι αειφορική. Επίσης πόσο η κάθε πρόταση φροντίζει εκτός από την τσέπη των παραγωγών και την υγεία των καταναλωτών αλλά και την υγεία και την ποιότητα ζωής των ίδιων των παραγωγών μακροπρόθεσμα. 

Με δεδομένο ότι τα σχολεία των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ είναι μέσα στις περιοχές που τα παραπάνω θέματα επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των οικογενειών των μαθητών ελπίζουμε ότι θα δείξουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο δίκτυο. 

Ενδεικτική θεματολογία:

- Έδαφος μήτρα ζωής
- Απ' το χωράφι στο πιάτο
- Η καλλιέργεια της μηλιάς (ή ροδακινιάς ή κερασιάς κλπ) στην περιοχή μας
- Το αμπέλι και το κρασί
- Γεωργικά φάρμακα. Πώς, πόσο
- Τα θερμοκήπια. Ανάπτυξη-επιπτώσεις
- Ο λαχανόκηπός μας κλπ
Όλες οι δράσεις του ΚΠΕ εμπεριέχουν στους στόχους, την μείωση της ρύπανσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων.