Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

διήμερο σεμινάριο με θέμα «Ιδιοπαραγόμενα προϊόντα: παρασκευή, υγιεινή και συντήρησή τους» στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2012

  Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων, με φορέα υλοποίησης του έργου του το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου, στην Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (2007-2013) σκοπεύει να πραγματοποιήσει διήμερο σεμινάριο ενηλίκων με θέμα«Ιδιοπαραγόμενα προϊόντα: παρασκευή, υγιεινή και συντήρησή τους» στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2012. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί στο χώρο του ΚΠΕ στα Τρίκαλα (Λόφος Προφήτη Ηλία).

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των εισηγητών και των μελών της Π.Ο. του ΚΠΕ, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Τ.Δ.Υ. του Κέντρου. Τα μέλη των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΠΕ θα καλύψουν τη μετακίνηση, τη διαμονή και τη διατροφή τους από τα δικά τους Τ.Δ.Υ. ή τις διαχειριστικές τους επιτροπές.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς τις εργασίες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

       

 

                                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

«Ιδιοπαραγόμενα προϊόντα: παρασκευή, υγιεινή και συντήρησή τους»

 

Τρίκαλα, 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2012

 

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

17:00-17:30

Άφιξη συνέδρων και εισηγητών, παραλαβή  φακέλων– εγγραφές

17:30-17:45

«Σύντομη παρουσίαση του ΚΠΕ»

Παπαβασιλείου Χρήστος, Υπεύθυνος  ΚΠΕ

17:45-18:30

«Tεχνολογία Παραγωγής και Υγιεινή Ιδιοπαραγόμενων
τροφίμων ζωικής προέλευσης»

Ελένη Μαλισσιόβα Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. Λάρισας

18:30-19:15

«Τεχνολογία Παραγωγής και Υγιεινή Ιδιοπαραγόμενων τροφίμων φυτικης προέλευσης: ψωμί, παραδοσιακά ζυμαρικά,γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες»

Θεοφάνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. Λάρισας

19:15-20:00

«Διατροφική αξία των παραδοσιακών τροφίμων»

Μουλάς Ανάργυρος Καθηγητής Βιοχημείας Τ.Ε.Ι. Λάρισας

 

 

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου  2012

9:00-11:00

«Επίδειξη παρασκευής ψωμιού, παραδοσιακών ζυμαρικών»

Θεοφάνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. Λάρισας

11:00-12:00

«Επίδειξη παρασκευής γιαούρτης»

Μαλισσιόβα Ελένη, Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. Λάρισας

12:00-12:20

 Διάλειμμα

12:20-13:05

«Επίδειξη παρασκευής σαπουνιού από ελαιόλαδο»

Κόκκαλης Θωμάς μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων

Κουτσώνης Ευάγγελος μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων

13:05-13:30

«Επίδειξη παρασκευή βρώσιμων ελιών»

Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα αναπληρώτρια υπεύθυνη Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων

Τζέλιου Ευτυχία μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων

13:30-13:45

«Επίδειξη μέτρησης οξύτητας ελαιόλαδου»  

Βαρέλη Σοφία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Λευκίμμης

Βλάσσης Αλέξανδρος, υπεύθυνος ΚΠΕ Λευκίμμης

13:45-14:30

«Επίδειξη παρασκευής κεριού»

Νικολάου Μάρκος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Φιλιατών

 

 

 

 

 

 Συντονιστική επιτροπή:

              Παπαβασιλείου Χρήστος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Περτουλίου - Τρικκαίων

              Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων

              Κόκκαλης Θωμάς, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

              Κουτσώνης Ευάγγελος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

              Τζέλιου Ευτυχία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

 

Γραμματεία σεμιναρίου:

              Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων

              Κόκκαλης Θωμάς, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

              Κουτσώνης Ευάγγελος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

              Τζέλιου Ευτυχία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

              Γκοβίνα Ηλιάνα, οργανωτική υποστήριξη ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΟΡΕΑΣ

1.

Παπαβασιλείου Χρήστος

ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

2.

Τζέλιου Ευτυχία

ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

3.

Κουτσώνης Ευάγγελος

ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

4.

Κόκκαλης Θωμάς

ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

5.

Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα

ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

6.

Μαλισσιόβα Ελένη

Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. Λάρισας

7.

Θεοφάνης Γεωργόπουλος

Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. Λάρισας

8.

Μουλάς Ανάργυρος

Καθηγητής Βιοχημείας Τ.Ε.Ι. Λάρισας

9.

Βαρέλη Σοφία

 ΚΠΕ Λευκίμμης

10.

Βλάσσης Αλέξανδρος

ΚΠΕ Λευκίμμης

11.

Νικολάου Μάρκος

 ΚΠΕ Φιλιατών