Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Εισαγωγικό Σεμινάριο - Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Από 18 έως 20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Κ.Π.Ε. Ακράτας σεμινάριο με τίτλο: «Εισαγωγή στην Π.Ε. - Προγράμματα Π.Ε. στο σχολείο και στο Κ.Π.Ε.»
Βασικό πρόγραμμα σεμιναρίου (Κατεβάστε το Αναλυτικό Πρόγραμμα) :
Παρασκευή 16:00 - 21:00
Θεσμικό και θεωρητικό πλαίσιο, θεματολογία, σύγχρονες πρακτικές

Σάββατο 08:30 - 14:30 & 18:00 - 21:00.
Πρωί: Πρακτικές πεδίου στα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Ακράτας (νερό - υγρότοποι, παραδοσιακοί οικισμοί).
Απόγευμα: Σχεδιασμός Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο (εργαστήρια)

Κυριακή 09:00 - 14:00
Εργασία σε ομάδες, Συμπεράσματα, Κλείσιμο

Αίτηση σεμιναρίου:

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται από τους εκπαιδευτικούς και προωθούνται στο Κ.Π.Ε. μέσω των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των νομών εμβέλειας (Αχαϊας, Κορινθίας, Αργολίδας, Εύβοιας, Αττικής, Πειραιά, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου και Κρήτης). Για κάθε μια από τις περιοχές των νομών εμβέλειας, θα εγκριθεί η συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Η προθεσμία προώθησης των αιτήσεων από τους υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι έως τις 15 Νοεμβρίου 2009.