Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Ερευνα για την συνεισφορά και τα οφέλη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Η έρευνα, που αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής διατριβής ενός μέλους του ΚΠΕ Ακράτας, καταλήγει σε συγκεκριμένα ευρήματα για τις ωφέλειες της Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και για το ρόλο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως πυρήνων εξάπλωσης της Π.Ε.

akrat.ach.sch.gr/docs/MetaptixiakiDiatrivi.ppt