Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Ημερίδα με θέμα «Σχολείο και Περιβάλλον»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας (Κ.Π.Ε.Μ.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας – Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας – Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Σχολείο και Περιβάλλον» την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 στο Κινηματοθέατρο «Αχίλλειον» στο Βόλο.

Η δράση οργανώνεται στο πλαίσιο της «Περιβαλλοντικής Εβδομάδας» που έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κάθε 2η εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Μαγνησίας. Αφορά στην παρουσίαση ενός προγράμματος ή μιας στοχευμένης δράσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η παρουσίαση αναφέρεται σε αυτά που έχουν υλοποιηθεί μέσα στη σχολική μονάδα το προηγούμενο σχολικό έτος. Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός θα αποφασίσει για τον τρόπο παρουσίασης. Αυτό μπορεί να αφορά PowerPoint, video, ομάδα μαθητών κτλ.

Οι κοινές παρουσιάσεις, ανάμεσα στις δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, αποτελούν πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, κοινό προβληματισμό και υιοθέτηση καλών πρακτικών, στην υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στα σχολεία της Μαγνησίας. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, στη χρονική αυτή περίοδο που βρισκόμαστε, στην αρχή της σχολικής χρονιάς και η δράση αυτή ενδεχόμενα αποτελέσει στοιχείο αναζήτησης αλλά και πηγή έμπνευσης για το θέμα της «μετάβασης» από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στην ημερίδα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνα 24280-69040, fax: 24280-90010 και e-mail: mail@kpe-makrin.mag.sch.gr(αναγράφοντας στο θέμα του emailτη λέξη: «Σχολείο-Περιβάλλον» και γράφοντας οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο).

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.