Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Ημερίδα με θέμα: Οι αμμοθίνες με κέδρα στη νήσο Χρυσή και στην Κρήτη

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ιεράπετρας, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στα πλαίσια της Πράξης Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες, του ΤΔΕ του ΕΙΝ, που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνει στις 04 Μαΐου 2011, στην Ιεράπετρα, επιμορφωτική ημερίδα για ενήλικες, διάρκειας 4,5 ωρών.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν μέχρι 60 ενήλικες πολίτες από το νομό Λασιθίου οι οποίοι ενδιαφέρονται για την αειφόρο διαχείριση και τις σχετιζόμενες με αυτή πρακτικές. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν και σχετική βεβαίωση συμμετοχής.

 

Τίτλος της ημερίδας είναι: «Οι Αμμοθίνες με κέδρα στη νήσο Χρυσή και στην Κρήτη»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

16:30-16:45   Εγγραφές – Έναρξη Ημερίδας

16:45-17:00   Παύλος Δασκαλάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, Στράτος Μυλωνάκης, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, «Καλωσόρισμα – Στόχοι της ημερίδας».

17:00-17:45 Παύλος Δασκαλάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, Στράτος Μυλωνάκης, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, «δύο παιχνίδια γνωριμίας – δύο παιχνίδια εμπιστοσύνης»

17:45-19:45Καζάκης Γιώργος, Δασολόγος, συντονιστής του προγράμματος Junicoast, Ghosn Dany, Γεωπόνος, Ρεμούνδου Ηλέκτρα, Τεχνολόγος Γεωπονίας, ερευνητές του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων: Το πρόγραμμα Junicoast «Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)» (LIFE07NAT/GR/000296), που υλοποιείται από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δασών Χανίων και Λασιθίου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Δράσεις προστασίας και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του προγράμματος.

Συζήτηση - τοποθετήσεις παρευρισκόμενων

19:45–20:00 Διάλλειμα- καφές

20:00-20:45  Παύλος Δασκαλάκης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, Στράτος Μυλωνάκης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας, «Τα προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης και οι δράσεις του ΚΠΕ Ιεράπετρας.

Παρουσίαση του δίκτυο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου», που συντονίζει το ΚΠΕ Ιεράπετρας. Στα πλαίσια του οποίου, μελετώνται οι υγρότοποι της Κρήτης και προγραμματίζεται επίσκεψη στη νήσο Χρυσή για μελέτη του συστήματος των αμμοθινών και του υγρότοπου της Χρυσής.

20:45 – 21:00. Αξιολόγηση εργασιών ημερίδας

21:00 Λήξη ημερίδας