Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Η θάλασσα, καθρέφτης μας

Μονοήμερο, διήμερο για μαθητές Ε, Στ’ Δημοτικού και όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Θάλασσα: λέξη που χρησιμοποίησαν πολλοί λαοί για να περάσουν από την κοινωνία στην επι-κοινωνία και παράλληλα να δηλώσουν το υγρό στοιχείο που τους περιβάλλει. Δεν είναι τυχαίο που η γη αποκαλείται συχνά «Γαλάζιος Πλανήτης». Ωκεανοί, θάλασσες και πελάγη, καλύπτουν τα ¾ της επιφάνειας της γης, φιλοξενώντας αμέτρητα και ποικίλα είδη φυτικών και ζωικών οργανισμών. Η θάλασσα, απαραίτητο στοιχείο ζωής στη γη, προσφέρει στον άνθρωπο αναρίθμητα οφέλη: τροφή, πρώτες ύλες, μεταφορές, υγεία, αναψυχή κ.ά. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια, ως τελικός αποδέκτης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Η ρύπανση της θάλασσας αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για το θαλάσσιο οικοσύστημα και προκαλεί βλαβερές συνέπειες για τη ζωή όλων των οργανισμών που κατοικούν στον πλανήτη μας. Το πρόγραμμα «Η θάλασσα, καθρέφτης μας», επιχειρεί μέσα από ενημέρωση και στοχευμένες δράσεις, να ευαισθητοποιήσει, να διαμορφώσει στάσεις και να προτείνει τρόπους βιώσιμης διαχείρισης, με στόχο τη διασφάλιση της ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

ΣΤΟΧΟΙ

• Να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο που παίζει η θάλασσα στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη μας.
• Να μάθουν για την πλούσια βιοποικιλότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, για την αλληλένδετη σχέση των ειδών της θάλασσας μεταξύ τους και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προστασίας τους.
• Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου και θάλασσας.
• Να συνειδητοποιήσουν την άρρηκτη σχέση της χώρας μας με τη θάλασσα που την περιβάλλει.
• Να κατανοήσουν τι είναι ρύπανση, να γνωρίσουν τόσο τις πηγές ρύπανσης της ανοιχτής θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, όσο και τις κατηγορίες θαλάσσιων ρυπαντών και να μάθουν να διακρίνουν σημάδια θαλάσσιας ρύπανσης.
• Να γνωρίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη ρύπανση της θάλασσας και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις συνέπειες της ρύπανσης στον άνθρωπο και στον πλανήτη γενικότερα.
• Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και να αναπτύξουν το πνεύμα συνεργασίας που απαιτεί η συλλογική δράση για επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Γνωστικό-Θεωρητικό: Οι μαθητές προσεγγίζουν θεωρητικά το θέμα, με προβολές και άλλα οπτικοακουστικά μέσα. Ενημερώνονται μεταξύ άλλων, για τη σημασία της θάλασσας στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη, για την πλούσια βιοποικιλότητά της, για τα προβλήματα που προκύπτουν από τη ρύπανση της θάλασσας αλλά και για την πολύτιμη προσφορά της θάλασσας στη ζωή του ανθρώπου.
Πρακτικό-Βιωματικό: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και λαμβάνουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Ξεκινούν την επίσκεψή στο πεδίο, από την παραλία του Όρμου Κορθίου και ακολουθώντας την ακτογραμμή φτάνουν στο αλιευτικό καταφύγιο και στην παραλία της Αγίας Αικατερίνης. Στη διαδρομή παρατηρούν ανθρώπινες παρεμβάσεις (μόλους, κυματοθραύστες, διάφορα κτίσματα, αλιευτικά σκάφη, υλικά που βγάζει η θάλασσα, κ.ά.), φωτογραφίζουν ό,τι κινεί το ενδιαφέρον τους για μελέτη και σχολιασμό, όπως πηγές, εστίες και σημάδια θαλάσσιας ρύπανσης, καθαρίζουν την ακτή, παρατηρούν με το γυαλί βυθού ότι υπάρχει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, παίζουν στοχευμένα παιχνίδια, κ.ά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο πεδίο, οι ομάδες συμπληρώνουν φύλλα εργασίας, προκειμένου να αποτυπώσουν τις νέες γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησαν και συλλέγουν φυσικά υλικά για καλλιτεχνικές δημιουργίες.
Δημιουργικό: Οι μαθητές αφού επιστρέψουν στο Κ.Π.Ε. κάνουν ανάλυση όλων των στοιχείων που συνέλεξαν ανά ομάδα, προτείνουν ιδέες και λύσεις σε προβλήματα που κατέγραψαν, εκφράζονται δημιουργικά και προετοιμάζονται για τις παρουσιάσεις τους.
Παρουσίαση-Αξιολόγηση: Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν τις εργασίες τους, τις κατασκευές και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους, συζητούν και αξιολογούν το πρόγραμμα. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω ερωτηματολογίων στα οποία οι μαθητές και οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί καταγράφουν τις εντυπώσεις τους και τις παρατηρήσεις τους για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν.