Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

"Η Κλειδού ανθίζει ακόμη"...

Μονοήμερο πρόγραμμα  Π.Ε. για μαθητές Γ', Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄τάξεων Δημοτικού και για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ( ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΔΕ) Ν. Χίου κατά τη διάρκεια του οποίου σχολικές ομάδες έως 30 παιδιών με καθοδήγηση - εμψύχωση από δύο εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ, έχουν την ευκαιρία:

 

. Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του νερού για τον άνθρωπο (υγεία,υγιεινή, ύδρευση,επεξεργασία λυμάτων, άρδευση,βιομηχανικές χρήσεις κτλ), καθώς και την έννοια της οικονομίας στο νερό.

. Να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του νερού στη φύση (κύκλος νερού, διάβρωση, φαράγγι-σπήλαια-υπόγεια νερά-πηγές-ρέματα-ποτάμια-λεκάνη απορροής-εκβολές), καθώς και τη σημασία της προστασίας όλων των παραπάνω απο κάθε πηγή ρύπανσης.

.Να εκτιμήσουν τη βιοποικιλότητα (χλωρίδα-πανίδα) της Κλειδούς και παρόμοιων νησιωτικών-μεσογειακών οικοσυστημάτων (δασικών και ποτάμιων).

. Να συειδητοποιήσουν στο πεδίο την έννοια της συνεχούς προσαρμογής των ειδών στο περιβάλλον (εξέλιξη).

. Να αντιληφθούν τα μεγαλύτερα προβλήματα της περιοχής της Κλειδούς/ Χίου/ Ελλάδας/ Μεσογείου (πυρκαγιές, υπερβόσκηση, ερημοποίηση, κυνήγι, απορρίμματα,δρόμοι, μπάζα, δόμηση, ρύπανση κτλ) ως στοιχεία συσσωρευτικής και αλματώδους υποβάθμισης ολόκληρων οικοσυστημάτων.

. Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας και επιστημονικής προσέγγγισης κατά τη γνωριμία με τη φύση (κλιματικές παράμετροι, προσανατολισμός, βιοσυσσώρευση, τροφικά πλέγματα).

. Να έρθουν κοντά στη φύση , να την αγαπήσουν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες στο πεδίο και να καταλήξουν σε θετικά συμπεράσματα για την ανάγκη ολιστικής προστασίας της φύσης και την αειφορία, έτσι ώστε να μπορούν να επιλύσουν προβλήματα και να παίρνουν αποφάσεις ως ενεργοί πολίτες στη διαχείρηση του περιβάλλοντος.