Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Οι δρόμοι της φωτιάς

Μονοήμερο, διήμερο, τριήμερο

Σε πολλές περιοχές του κόσμου οι μεγάλες πυρκαγιές είναι μέρος των φυσικών διεργασιών των οικοσυστημάτων λόγω της ευφλεκτικότητας της φυτικής βιομάζας κατά τις περιόδους ξηρασίας. Επιπλέον οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις πυκνοκατοικημένες περιοχές αποτελούν σημαντική αιτία έναρξης πυρκαγιάς αλλά και σημαντικό παράγοντα που συντελεί στην ερημοποιηση πολλών περιοχών. Η πυρκαγιά επηρεάζει άμεσα την βλάστηση, το έδαφος και τα είδη της πανίδας που μετακινούνται σχετικά αργά. Οι περιοχές που έχουν καεί δεν έχουν φυτική κάλυψη για μήνες ή και χρόνια με αποτέλεσμα το έδαφος να εκτίθεται στη διάβρωση του ανέμου και της βροχής και να υποβαθμίζεται με άλλες άμεσες συνέπειες, όπως πλημμυρικά φαινόμενα, μείωση της διήθησης του νερού και του εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα, υλικές ζημιές κ.α. Κάθε καλοκαίρι η φωτιά ταλανίζει την χώρα μας τρώγοντας αδηφάγα πολλά στρέμματα δάσους και αποτελεί τον πιο σοβαρό κίνδυνο γιαυτό. Τα ξερά υλικά, κλαδιά, χόρτα και φύλλα στο έδαφος, σε συνδυασμό με το μεσογειακό θερμό καλοκαίρι, το μόνο που χρειάζονται είναι μια σπίθα για να απλωθεί η φωτιά υποβοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους και να καταστρέψει τα πάντα στο διάβα της. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

•         Οι μαθητές να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τη φύση σαν ζωντανό οργανισμό από τον οποίο εξαρτόμαστε άμεσα και που χρειάζεται τη προστασία μας.

•         Να κατανοήσουν το ρόλο της φωτιάς στα μεσογειακά εδάφη.

•         Να προσεγγίσουν βιωματικά τις επιπτώσεις των πυρκαγιών μέσα από παρατηρήσεις και αναλύσεις στις καμένες περιοχές.

•         Να γνωρίσουν τη αναγκαιότητα της ύπαρξης των δασικών οικοσυστημάτων.

•         Να καταλάβουν τα στάδια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών (πρόληψη – καταστολή  - αποκατάσταση).

•         Να γνωρίσουν τους διάφορους τρόπους αντιμετώπισης  και καταστολής των δασικών πυρκαγιών καθώς και τον βαθμό δυσκολίας και επικινδυνότητας ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

•         Να κατανοήσουν τις αιτίες πρόκλησης των δασικών πυρκαγιών

•         Να καταλάβουν την αναγκαιότητα ύπαρξης της εθελοντικής συνεισφοράς στον  κεντρικό σχεδιασμό της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, σύμφωνα με πετυχημένα μοντέλα εθελοντισμού άλλων χωρών.

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ευαισθητοποίηση:Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται γύρω από τις συνέπειες που προκαλούνται από τις μεγάλες και επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές σε οικολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Γνωστικό-Θεωρητικό:  Οι μαθητές μαθαίνουν για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η φωτιά στα μεσογειακά εδάφη μέσα από ιστορικά και στατιστικά στοιχεία καθώς και για τα τρία στάδια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών: πρόληψη, καταστολή, αποκατάσταση και πως αυτά υλοποιούνται ανάλογα με την περίσταση.

Πρακτικό-Βιωματικό:Οι μαθητές επισκέπτονται διάφορα πεδία τα οποία έχουν καεί στο πρόσφατο παρελθόν και συγκρίνουν είδη βλάστησης  καμένης και άκαυτης περιοχής, αναλύουν το έδαφος  της καμένης και το συγκρίνουν    με το αντίστοιχο έδαφος της άκαυτης περιοχής, παρατηρούν και καταγράφουν σημάδια αναβλάστησης, διάβρωσης εδάφους μορφολογίας της καμένης περιοχής και πως η τελευταία συνέβαλε στην εξέλιξη της πυκαγιάς.

Δημιουργικό:Οι μαθητές συλλέγοντας έδαφος καμένης και άκαυτης περιοχές και με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες παρατηρούν τον βαθμό διάβρωσης και διήθησης, πραγματοποιούν επίσης μετρήσεις περιεκτικότητας σε οργανική ύλη στα δυο δείγματα στο εργαστήριο φυσικοχημείας. Από καμένα κλαδιά που  έχουν συλλέξει από το πεδίο και με κατάλληλες μετρήσεις καταλήγουν στον βαθμό έντασης της πυρκαγιάς στην συγκεκριμένη περιοχή. Στο τέλος καταγράφουν με συλλογικό τρόπο τα συμπεράσματά τους και προετοιμάζονται για την παρουσίαση των εργασιών τους.

Παρουσίαση:Οι ομάδες εργασίας παρουσιάζουν τα συμπεράσματα τους, εκφράζουν με καλλιτεχνικό τρόπο την εμπειρία τους από την επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. και αξιολογούν το πρόγραμμα.