Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Παρέα με την κα Μ.Ε.Α.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

·        Να συσχετίσουμε τον τρόπο και το βαθμό κατανάλωσης με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

·        Να πληροφορηθούμε για τη διαδικασία της ανακύκλωσης.

·        Να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων μας.

 

Γνωστικοί στόχοι

 

Προσφορά βασικών γνώσεων για τη διαδικασία της ανακύκλωσης και το ζήτημα της υπερκατανάλωσης

·        Να συνειδητοποιήσουμε τη συμμετοχή του απλού καταναλωτή στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος  παίρνοντας μέρος  σε βιωματικά παιχνίδια καθώς

Ø     θα παρατηρούμε τον περιβάλλοντα χώρο και τα σημάδια της ανθρώπινης επίδρασης

Ø     θα ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους κατοίκους της περιοχής και θα γνωρίζουμε τις απόψεις και τις στάσεις τους για θέματα όπως η ανακύκλωση, η κατανάλωση, κλπ.

·        Να συνεργαστούμε με καλή διάθεση και να δουλέψουμε ομαδικά με επιτυχία.

 

 

Συναισθηματικοί στόχοι

Δημιουργία αξιών, στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον.

·        Να αναπτύξουμε ερευνητική διάθεση και δεξιότητες για αναγνώριση και καταγραφή στοιχείων καθώς

 

Ø     θα εξερευνήσουμε χώρους,

Ø     θα παρατηρήσουμε λεπτομέρειες,

Ø     θα καταγράψουμε προβλήματα,

Ø     θα συσχετίσουμε τρόπους ζωής,

 

 

·        Να εκφραστούμε με δημιουργικές δραστηριότητες.

 

Ψυχοκινητικοί στόχοι

Ανάπτυξη ικανοτήτων παρατήρησης, καταγραφής, καθώς και δεξιοτήτων διερεύνησης και δράσης γύρω από περιβαλλοντικά  θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων.