Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο για Υγρότοπους Κρήτης

 

Θεματικό Δίκτυο

 

Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου

 

Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο με θέμα τους υγρότοπους της Κρήτης. Τρέχει ακόμη η πρόσκληση εγγραφής σχολικής ομάδας στο δίκτυο. 

 

επικοινωνείστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

28420 23103

28420 24684

 

φαξ : 28420 23160

 

mail@kpe-ierap.las.sch.gr