Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Προκήρυξη Σεμιναρίου: Εναλλακτικές Καλλιέργειες - Βιώσιμη Γεωργία

 

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο σεμινάριο

του Κέντρου Εκπαίδευσης Νάουσας για την Αειφορία και το Περιβάλλον

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Σχολείων με θέμα:

«Γεωργία και Περιβάλλον»,

που συντονίζει, προγραμμάτισε την υλοποίηση τριήμερου σεμιναρίου στις 16 -18/12/2011.

Στο θεματικό σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν Εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι

·       υλοποιούν στα σχολεία τους Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-σχέδιο εργασίας- projectαντίστοιχης θεματολογίας μ’ αυτής του δικτύου και είναι ενταγμένοι στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον».

·       προτίθενται να υλοποιήσουν Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – σχέδιο εργασίας – projectΠεριβαλλοντικής Εκπαίδευσης αντίστοιχης θεματολογίας φέτος ή/και την επόμενη χρονιά και επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον».

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας θα δημιουργήσει βάση δεδομένων επιμορφωμένων εκπαιδευτικών, ώστε στα εκπαιδευτικά προγράμματα (ημερήσια και πολυήμερα) που υλοποιεί να συμμετέχουν οι ήδη επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί, συνοδευόμενοι από τα σχολικά τους τμήματα. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την υποχρέωση στο τέλος του σχολικού έτους να μας αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή το αποτέλεσμα του σχεδίου εργασίας που υλοποίησαν.

Προϋπόθεση για συμμετοχή στο σεμινάριο είναι η αποστολή της αίτησης συμμετοχής στο δίκτυο «Γεωργία και Περιβάλλον» και το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στο faxτου Κέντρου Εκπαίδευσης Νάουσας.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Νάουσας θα καλύψει μέσω του ΤΔΕ τη διαμονή των συμμετεχόντων, δυο δείπνα, ένα γεύμα και τα coffeebreak. Επίσης θα δώσει στους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής, καθώς και τις εισηγήσεις και οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό θα παραχθεί κατά τις εργασίες του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή.

Παρακαλούμε τους Υπευθύνους Καινοτόμων Δράσεων των Δ/σεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης να κοινοποιήσουν και να ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους την παρούσα πρόσκληση και να μας αποστείλουν έως 30/11/2011 τις αιτήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.

          Η θεματολογία του σεμιναρίου θα αφορά τις Εναλλακτικές Καλλιέργειες και τη Βιώσιμη Γεωργία.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθεί στην Κεντρική Ιστοσελίδα του ΚΠΕ καθώς και στην ιστοσελίδα του δικτύου www.geoperi.grσε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία και το Περιβάλλον και οι Υπεύθυνοι Καινοτόμων δράσεων, που επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση, παρακαλούμε να μας αποστείλουν έως 30/11/2011 την πρόταση τους.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των εκπροσώπων των συντονιστικών και συνεργαζόμενων Κέντρων Εκπαίδευσης, των συνεργατών μας Υπευθύνων Καινοτόμων δράσεων και εξωτερικών συνεργατών μας με σκοπό το σχεδιασμό και την οργάνωση των δράσεων μας το σχολικό έτος 2011-2012.

Παρακαλούμε τα συνεργαζόμενα Κέντρα να μας κοινοποιήσoυν έως και 30/11/2011 τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα τα εκπροσωπήσουν. Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων θα καλυφθούν από τα οικεία ΤΔΕ, ενώ τα έξοδα διατροφής από το ΤΔΕ του Κέντρου Εκπαίδευσης Νάουσας.

Παρακαλούμε τους Υπευθύνους Καινοτόμων δράσεων που επιθυμούν να συνεργαστούν να μας κοινοποιήσουν έως 30/11/2011 τις συμμετοχές τους. Το ΚΠΕ Νάουσας θα καλύψει μέσω του ΤΔΕ τα έξοδα διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων Υπευθύνων Καινοτόμων δράσεων.

 

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

ΤΗΛ: 23320 25111

FAX: 23320 52053

MAIL: arapitsa@otenet.gr

SITE: www.kpenaousas.gr