Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Προκήρυξη σεμιναρίου ενηλίκων :«Το αυτοκίνητο και οι επιπτώσεις του στη ζωή μας: μία βιωματική προσέγγιση» στις 30-31 Οκτωβρίου 2012 στα Τρίκαλα.

 

«Προκήρυξη σεμιναρίου ενηλίκων »

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων, με φορέα υλοποίησης του έργου του το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου, στην Πράξη «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (2007-2013) σκοπεύει να πραγματοποιήσει διήμερο σεμινάριο ενηλίκων με θέμα«Το αυτοκίνητο και οι επιπτώσεις του στη ζωή μας: μία βιωματική προσέγγιση» στις 30-31 Οκτωβρίου 2012 στα Τρίκαλα.

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των εισηγητών και των μελών της Π.Ο. του ΚΠΕ όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Τ.Δ.Υ. του Κέντρου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς τις εργασίες του σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Επισυνάπτεται πρόγραμμα του σεμιναρίου. 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

«Το αυτοκίνητο και οι επιπτώσεις του στη ζωή μας: μία βιωματική προσέγγιση»

 

Τρίκαλα, 30-31 Οκτωβρίου 2012

 

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

15:30-15:45

Άφιξη συνέδρων και εισηγητών, παραλαβή  φακέλων– εγγραφές

15:45-16:00

«Σύντομη παρουσίαση του ΚΠΕ»

Παπαβασιλείου Χρήστος, Υπεύθυνος  ΚΠΕ

16:00-16:30

«Παρουσίαση θεματικού άξονα-

Δημιουργία των δύο μεγάλων ομάδων»

Κόζυβα Πασχαλίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Καρδίτσας/Τρικάλων

Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Λάρισας

Τζέλιου Ευτυχία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ

Κουτσώνης Ευάγγελος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ

16:30-17:15

«Aυτοπαρουσίαση των συμμετεχόντων»

Κόζυβα Πασχαλίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Καρδίτσας/Τρικάλων

Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Λάρισας

17:15-18:15

«Α. Δημιουργία δυάδων ανταλλαγή εμπειριών

Β. Δημιουργία τετράδων (Παρουσίαση χιαστί)

Γ. Δημιουργία  θυρεού

    Ζωγραφίζουμε το θυρεό της ομάδας

Ι. Τα θετικά της δουλειάς μας

ΙΙ. Οι δυσκολίες στη δουλειά μας

ΙΙΙ. Τι περιμένουμε από το σεμινάριο-Προσδοκίες

ΙV. Ποιοι κανόνες θέλουμε να ισχύουν για να αισθανόμαστε καλά

     - Μαθησιακό συμβόλαιο

V. Δίνουμε ένα όνομα στην ομάδα μας».

Κόζυβα Πασχαλίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Καρδίτσας/Τρικάλων

Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Λάρισας

Κουτσώνης Ευάγγελος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ

Τζέλιου Ευτυχία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ

18:15-18:35

 Διάλειμμα

18:35-19:30

«Θεματικοί άξονες / Ερευνητικά ερωτήματα ανάπτυξης του θέματος από τις ομάδες.

Α. καταιγισμός ιδεών                                                     

Β. ομαδοποίηση εννοιών/ δημιουργία αξόνων

Γ. κατανομή στις ομάδες

(σε επίπεδο μικρών ομάδων)

Καθορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων ανά άξονα (που, πώς, γιατί, ποιος..)»

Κόζυβα Πασχαλίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Καρδίτσας/Τρικάλων

Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Λάρισας

Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα, αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ

Κόκκαλης Θωμάς, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ

19:30-20:00

«Δημιουργία Τεχνήματος»

Κόζυβα Πασχαλίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Καρδίτσας/Τρικάλων

Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Λάρισας

20:00-20:15

Κλείσιμο της πρώτης μέρας- Αξιολόγηση

 

 

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

10:30-11:15

«Ενεργοποίηση της ομάδας/ Παρουσίαση τεχνημάτων»

Κόζυβα Πασχαλίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Καρδίτσας/Τρικάλων

Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Λάρισας

11:15-11:45

«Καθορισμός πηγών, εργαλείων, μεθόδων για την επεξεργασία του θέματος»

Κόζυβα Πασχαλίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Καρδίτσας/Τρικάλων

Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Λάρισας

11:45-13:15

Παράλληλα εργαστήρια

«α. Μέτρηση εκπομπής καυσαερίων (CO2) και ηχορύπανσης (Db) των αυτοκινήτων»

Κόκκαλης Θωμάς, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ

Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα, αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ

«β. Η εικόνα ως μεθοδολογικό εργαλείο στην ανάπτυξη ενός θεματικού άξονα»

Τσιάμαλος Ηρακλής, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02 ν. Καρδίτσας

13:15-14:00

«Η επίδραση του αλκοόλ στην οδήγηση - Ατυχήματα. Επίδειξη του αλκοτέστ»

 Δ/νση Τροχαίας ν. Τρικάλων

14:00-14:30

Συνοπτική παρουσίαση από τις ομάδες της οπτικής της ανάπτυξης του θέματος

14:30-15:00

«Αναστοχασμός/ αξιολόγηση του σεμιναρίου»

Κόζυβα Πασχαλίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Καρδίτσας/Τρικάλων

Κοντογεωργίου Ασημίνα, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04 ν. Λάρισας

Π.Ο. ΚΠΕ

 

Σημείωση.Μετά το χωρισμό των συμμετεχόντων σε δυο μεγάλες ομάδες, οι εργασίες θα διεξαχθούν παράλληλα.

 

 

 

Συντονιστική επιτροπή:

   Παπαβασιλείου Χρήστος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Περτουλίου - Τρικκαίων

   Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων

   Κόκκαλης Θωμάς, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

   Κουτσώνης Ευάγγελος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

   Τζέλιου Ευτυχία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

 

Γραμματεία σεμιναρίου:

   Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων

   Κόκκαλης Θωμάς, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

   Κουτσώνης Ευάγγελος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

   Τζέλιου Ευτυχία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων

   Γκοβίνα Ηλιάνα, οργανωτική υποστήριξη ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΦΟΡΕΑΣ

1.

Παπαβασιλείου Χρήστος

ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

2.

Τζέλιου Ευτυχία

ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

3.

Κουτσώνης Ευάγγελος

ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

4.

Κόκκαλης Θωμάς

ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

5.

Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα

ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

6.

Κόζυβα Πασχαλίνα

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04

ν. Καρδίτσας/Τρικάλων

7.

Κοντογεωργίου Ασημίνα

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ04

ν. Λάρισας

8.

Τσιάμαλος Ηρακλής

Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

ν. Καρδίτσας

9.

Δ/νση Τροχαίας ν. Τρικάλων