Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Newsletter

Είσοδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ή ΞΕΝΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ασώματος  21-2-2012

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                Αρ. Πρωτ.:  45                 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ  ΕΚΠ/ΣΗΣ

                       Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              

ΑΣΩΜΑΤΟΥ – ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ                                              

                                                                                                  

Διεύθυνση :        Ασώματος –Λέσβου

Ταχ. Κωδ.:          81101

Πληροφορίες :    Καλδέλλη Ηλέκτρα

Τηλέφωνο :        22520-29038, 29039

 FAX:                22520-29039

E-MAIL:           mail@kpe-asomatos.les.sch.gr      

                                                                                        

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΛΙΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ή ΞΕΝΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ ΛΕΣΒΟΥ.

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ευεργέτουλα Λέσβου, που εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Ασωμάτου της Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα του Δήμου Λέσβου, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους (με Τελικό Δικαιούχο το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης), προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για τη μίσθωση κλινών ξενοδοχείων ή ξενώνων για τη φιλοξενία επιμορφούμενων, επιμορφωτών και λοιπών προσκεκλημένων που θα συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα καθώς και τις λοιπές δραστηριότητες του Κέντρου για το τρέχον Σχολικό Έτος 2011-2012.

 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30-6-2012, με δυνατότητα παράτασης για δύο μήνες με απόφαση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) (έως τη νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη νέα σχολική χρονιά).

 

 

Τα ξενοδοχεία ή οι ξενώνες που θα δώσουν προσφορά πρέπει να βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλήνης και σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων.

 

Υποχρέωση των ξενοδοχείων ή των ξενώνων είναι η άνετη διαμονή των επισκεπτών και η πλήρης λειτουργία οργανωμένης receptionκαθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟYκαθώς επίσης και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 

Τα δωμάτια θα είναι μονόκλινα ή δίκλινα , ανάλογα με τις ανάγκες.

 

Η ενημέρωση για τη φιλοξενία θα γίνεται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί, αυτή θα λυθεί με υπαιτιότητα του μειοδότη.

 

Τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να κατατεθούν στο ΚΠΕ Ευεργέτουλα είναι τα εξής:

  • Άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).
  • Οικονομική προσφορά.
  • Αναλυτική περιγραφή των χώρων του καταλύματος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

 

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα παραστατικά θα πρέπει να κατατεθούν σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία του ΚΠΕ Ευεργέτουλα στον Ασώματο Λέσβου μέχρι την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 09:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει αμέσως μετά στην έδρα του ΚΠΕ, από επιτροπή που έχει οριστεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΠΕ. Όποιος από τους ενδιαφερόμενους επιθυμεί, μπορεί να παραβρεθεί στη σχετική διαδικασία.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ευεργέτουλα http://www.kpeevergetoula.grκαι την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  http:// kpe.ein.gr

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καλδέλλη Ηλέκτρα  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22520 29038.

 

 

                                                Η Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ευεργέτουλα

                                                           

 

 

Καλδέλλη Ηλέκτρα