Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Newsletter

Είσοδος

Σεμινάριο «Δάσος: Περπατώ, Εξερευνώ, Μαθαίνω»

Δελτίο Τύπου για το σεμινάριο «Δάσος: Περπατώ, Εξερευνώ, Μαθαίνω» του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας

Μακρινίτσα,  Παρασκευή 27/06/2014 και Σάββατο 28/06/2014

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μακρινίτσας, στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις δια βίου μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία», οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, δέκα έξι (16) ωρών, για σαράντα (40) εκπαιδευτικούς Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης των νομών εμβέλειάς του, με θέμα «Δάσος: Περπατώ, Εξερευνώ, Μαθαίνω», από την Παρασκευή 27/06/2014 τομεσημέριέωςκαι τοΣάββατο 28/06/2014 τοαπόγευμα. Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των εξής διευθύνσεων εκπαίδευσης: Π/θμια Εκπ/ση: Μαγνησίας, Α΄Αθηνών, Β΄Αθηνών,  Δ/θμια Εκπ/ση: Μαγνησίας, Δράμας, Ηλείας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να έρθουν σε επαφή με το δασικό οικοσύστημα μέσω θεωρητικών εισηγήσεων, πεζοπορίας, υπαίθριων δραστηριοτήτων και βιωματικών εργαστηρίων ώστε να αξιοποιήσουν αυτή τους τη γνώση και να την εντάξουν ως εργαλείο στις δράσεις που υλοποιούν στο σχολείο τους.

Το δασικό οικοσύστημα είναι ένα από τα πλέον πολύπλοκα οικοσυστήματα που υπάρχουν στη φύση. Οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια χρησιμοποιούνται για τη διαχείρισή του. Για να εξυπηρετεί το δασικό οικοσύστημα εις το διηνεκές ("αειφορικά") τις ανθρώπινες ανάγκες πρέπει να μην καρπωνόμαστε περισσότερα απ' όσα παράγει και γενικά να μην υπερβαίνουμε τη "φέρουσα ικανότητά" του.

Την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις σχετικές με την αειφορική διαχείριση του δασικού Οικοσυστήματος, τα δασικά Οικοσυστήματα σε σχέση με την κλιματική μεταβολή  και την επίδρασή της στο έδαφος, τα παρόχθια δάση και προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα, αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης επαγγελματικής δραστηριότητας με τη χρήση του ξύλου. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα εθνικά θεματικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Το Δάσος» και «Μαθαίνω για το Περιβάλλον Παίζοντας», καθώς και οι δράσεις του ΚΠΕ Μακρινίτσας.

Το Σάββατο 28/6 θα πραγματοποιηθεί πεζοπορία στο δασικό οικοσύστημα από τα Χάνια έως το περιαστικό δάσος Αγ. Τριάδας Πορταριάς και θα ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια με τα ακόλουθα θέματα: Τρόποι μελέτης και αξιολόγησης των  λειτουργιών του εδάφους, υπαίθρια διαβίωση και πρώτες βοήθειες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά παιχνίδια στο δάσος, καθώς και εξερεύνηση της χλωρίδας.