Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Σεμινάριο "Καινοτόμες πρακτικές στην περιβαλλοντική εκπαίδευση", 16-17/12/2017

Το Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρινίτσας στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άξονας προτεραιότητας 6 – Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος, Κατηγορία Περιφέρειας - «Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)» - 2 – Θεσσαλία, οργάνωσε διήμερο σεμινάριο με θέμα «Καινοτόμες Πρακτικές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Ξενία της Πορταριάς. Το σεμινάριο απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από συγκεκριμένους νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να έλθουν σε επαφή, οι εκπαιδευτικοί με εργαλεία, προσεγγίσεις και καινοτόμες πρακτικές που θα μπορούν να εφαρμόσουν στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούν με τους μαθητές τους στο σχολείο τους. Τα θέματα του σεμιναρίου αφορούσαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις του ΚΠΕ Μακρινίτσας, στη μετεξέλιξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, στους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη σύνδεσή τους με τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφορία, στο γραμματισμό ως προς το θαλάσσιο περιβάλλον και τις δυνατότητες και προοπτικές στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, στη χρήση των σατιρικών κειμένων στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση, στις Συγκλήσεις και Αποκλίσεις ανάμεσα στην Ερμηνεία περιβάλλοντος και στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση, στο Παιχνίδι στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην ενσωμάτωση μη τυπικών περιβαλλόντων μάθησης στην εκπαίδευση για την Αειφορία. Τα παραπάνω θέματα παρουσιάστηκαν από τους εισηγητές: Γκότζο Δημήτριο Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, Μόγια Αθανάσιο Επίκουρο Καθηγητή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Μανωλά Ευάγγελο Αναπληρωτή Καθηγητή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Παπανικολάου Αναστάσιο Διδάκτορα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σέμογλου Κλειώ Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Πανεπιστήμιο Δυτικής  Μακεδονίας,  Μαλανδράκη Γεώργιο Επίκουρο Καθηγητή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Μακέλη Γραμματή Υπεύθυνη ΚΠΕ Μακρινίτσας.