Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

"Σταλαγματιά σταλαγματιά ...αδειάζει η στάμνα η πλατιά"

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάζουμε το νερό ως καθοριστικό παράγοντα για τη ζωή στον πλανήτη μας, τον κύκλο του νερού , τις παρεμβάσεις του ανθρώπου σ αυτόν και το νερό στις παραδόσεις της πατρίδας μας.

Ερευνώνται οι κύριοι καταναλωτές νερού νοικοκυριά , γεωργία, βιομηχανία και οι πρακτικές διαχείρισης νερού, όπως η επεξεργασία του πόσιμου νερού, τα δίκτυα ύδρευσης και η επεξεργασία των απόβλητων, παρουσιάζεται η σημασία του Φράγματος για τη ζωή στην Ιεράπετρα.

Ακολουθούν μια σειρά από δραστηριότητες στο εργαστήριο και στο πεδίο που είναι σχεδιασμένες για να εκτελούνται από τους ίδιους τους μαθητές με τη δική μας καθοδήγηση.

  • Το γλυκό νερό είναι σπάνιο στη Γη. Για αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε ως το πιο σπάνιο αγαθό στη Γη.
  • Τα αποθέματα του πόσιμου νερού δεν είναι ανεξάντλητα. Είναι απαραίτητο να τα ελέγχουμε , να τα διαφυλάσσουμε και αν είναι δυνατό να τα αυξάνουμε. H ορθολογική διαχείριση του νερού είναι το ζητούμενο στο πρόγραμμα αυτό. 

Τα παιδιά, παρακολουθώντας το πρόγραμμα, μαθαίνουν τον κύκλο του νερού και τη συμμετοχή των φυτών σ αυτόν, παρατηρούν στο μικροσκόπιο φυτικό υλικό, εξετάζουν τις χρήσεις και τις καταχρήσεις του νερού μέσα από καθημερινές δραστηριότητες. Ερευνούν τη διάβρωση του εδάφους όταν υπάρχουν και όταν απουσιάζουν τα φυτά.

Τα παιδιά εφοδιάζονται με ερευνητικό εξοπλισμό και μεταβαίνουν στην τεχνητή λίμνη των Μπραμιανών.

Εκεί με δρστηριότητες πεδίου:

Γίνονται μετεωρολόγοι: Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη πυξίδα, να βρίσκουν τη διεύθυνση του ανέμου, να μετρούν τη θερμοκρασία του νερού , του εδάφους και του νερού ,δεδομένου ότι τα αβιοτικά αυτά στοιχεία επηρεάζουν τους οργανισμούς,

Γίνονται υδροφυσικοχημικοί: Εξετάζουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού με ειδικούς μετρητές και ταυτόχρονα ενημερώνονται για το λόγο που γίνονται αυτές οι μετρήσεις.

Γίνονται βοτανικοί , ζωολόγοι και ορνιθολόγοι παρατηρούν ,ανακαλύπτουν και καταγράφουν τα ευρήματά τους στα φύλλα εργασίας, στο εκπιδευτικό υλικό που έχουν παραλάβει ατομικά ο καθένας. Μαθαίνουν τη σημασία της βιοποικιλότητας στην ισορροπία του οικοσυστήματος.

Γίνονται γεωλόγοι: παρατηρούν τα πετρώματα, ψάχνουν για απολιθώματα και μαθαίνουν τη γεωλογική ιστορία του τόπου μας.

Ακόμα παίζουν παιχνίδια στη φύση.

Στο τέλος καταγράφονται οι εντυπώσεις , τα συναισθήματα και οι προβληματισμοί που γεννήθηκαν από την εξόρμηση στη φύση. Μέσα από συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, επιχειρηματολογία και άλλες δραστηριότητες που γίνονται στο Κέντρο λη στο πεδίο, επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση των παιδιών για να γίνει αντιληπτό ότι:Το γλυκό νερό είναι σπάνιο στη Γη. Για αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε ως το πιο σπάνιο αγαθό στη Γη.