Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Τα μανιτάρια της Άνδρου

Μονοήμερο, διήμερο

Τα μανιτάρια ως είδος ανήκουν σε ξεχωριστό βασίλειο, το βασίλειο της μυκοχλωρίδας και δεν αποτελούν μέρος της χλωρίδας ή της πανίδας ενός βιοτόπου. Τα μανιτάρια παίζουν μεγάλο και καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της αποικοδόμησης και αποσύνθεσης των νεκρών οργανισμών και χωρίς αυτά η γη θα  ήταν ένα απέραντο νεκροταφείο οργανικής ύλης. Στην Άνδρο υπάρχουν πάρα πολλά είδη μανιταριών,  κι αυτό διότι οι κλιματολογικές συνθήκες, με τις σχετικά μεγάλες βροχοπτώσεις, τα υψηλά ποσοστά υγρασίας και τις σταθερές θερμοκρασίες κατά την διάρκεια του χειμώνα,  ευνοούν την εμφάνιση των μανιταριών σε πολλές περιοχές του νησιού.  Το Κ.Π.Ε. Κορθίου, διαμέσου του προγράμματος μεταφέρει γνώσεις στους μαθητές για την σπουδαιότητα τους στη φύση, τη διατροφή, τη φαρμακολογία κ.α. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • Οι μαθητές να κατανοήσουν και να αγαπήσουν τη φύση, όχι σαν ακίνητη περιουσία, αλλά σαν ζωντανό οργανισμό που χρειάζεται τη φιλία και τη βοήθεια μας.
  • Να αποκτήσουν γνώσεις για τους μύκητες και τη σημασία τους στο οικοσύστημα.
  • Να προσεγγίσουν βιωματικά τον κόσμο των μυκήτων και να εξετάσουν τα είδη, συλλέγοντας, φωτογραφίζοντας και παρατηρώντας τα στο μικροσκόπιο.
  • Να γνωρίσουν τη διατροφική τους αξία, τις φαρμακευτικές ιδιότητες και τους κινδύνους διαφόρων ειδών μανιταριών.
  • Να γνωρίσουν μέσα από τις παραδόσεις και δοξασίες του τόπου τις διαστάσεις που η λαϊκή φαντασία πρόσδωσε στα μανιτάρια.
  • Να αποκτήσουν στάση και ήθος απέναντι στη ποικιλομορφία της φύσης και να αναγνωρίσουν την  αξία κάθε είδους και το ρόλο του μέσα στην αλυσίδα της αειφορείας.
  • Να καλλιεργήσουν  δεξιότητες συλλογικής εργασίας και να εκφράσουν τα συμπεράσματα και τις εντυπώσεις τους με τρόπο ελεύθερο και δημιουργικό.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ευαισθητοποίηση: Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και αναγνωρίζουν το ποσοστό συμμετοχής τους σε αυτά. Μαθαίνουν τρόπους σωστής διαχείρισης των φυσικών πόρων και συμμετέχουν συλλογικά σε συζήτηση με προτάσεις και ιδέες για την οικονομία των καθημερινών τους αναγκών και δραστηριοτήτων.
Γνωστικό-Θεωρητικό:  Οι μαθητές μαθαίνουν για τους μύκητες, αναγνωρίζουν τη συμβολή των μυκήτων στην αποικοδόμηση και συλλέγουν στοιχεία για την αναγνώρισή τους σε διάφορες περιοχές. Μαθαίνουν το ρόλο των μανιταριών στην παράδοση, τη μυθολογία, την φαρμακευτική και τη διατροφή, και παίρνουν γνώσεις για την επικινδυνότητα κάποιων δηλητηριωδών μανιταριών.
Πρακτικό-Βιωματικό: Οι μαθητές επισκέπτονται διάφορα πεδία έρευνας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και συλλέγουν μανιτάρια, παρατηρούν και καταγράφουν τα χαρακτηριστικά των βιοτόπων όπου βρέθηκαν. Παίρνουν μετρήσεις θερμοκρασίας και υγρασίας του εδάφους και φωτογραφίζουν τα είδη στα σημεία που τα συνέλεξαν. 
Δημιουργικό: Οι μαθητές συλλέγοντας όλα τα στοιχεία από το πεδίο έρευνας, τα εξετάζουν στο εργαστήριο φυσικοχημείας και παρατηρούν με τα μικροσκόπια και στερεοσκόπια όλα τα ενδιαφέροντα μέρη των μανιταριών. Στο τέλος καταγράφουν με συλλογικό τρόπο τα συμπεράσματά τους και προετοιμάζονται για την παρουσίαση των εργασιών τους.
Παρουσίαση: Οι ομάδες εργασίας παρουσιάζουν τα συμπεράσματα τους, εκφράζουν με καλλιτεχνικό τρόπο την εμπειρία τους από την επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. και αξιολογούν το πρόγραμμα.