Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Τοπικό Θεματικό Δίκτυο «Ανακύκλωπες: Οι φρουροί της φύσης» , σεμινάριο συντονιστών εκπαιδευτικών, 25,26,27/01/2013

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας - Νεάπολης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 7, Υποέργο 2, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους, διοργανώνει στις 25, 26 και 27 Ιανουαρίου 2012, στη Νεάπολη Δήμου Άγιου Νικολάου Λασιθίου επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των περιβαλλοντικών ομάδων που τα σχολεία τους συμμετέχουν στο δίκτυο. Το σεμινάριο διοργανώνεται στα πλαίσια του δικτύου «Ανακύκλωπες: Οι φρουροί της φύσης» και έχει τίτλο:

«Ανακυκλώστε!!!! Το Λασίθι Σώστε!!!»

Στόχοι του σεμιναρίου είναι :

Ø  Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και δράσεων των σχολείων του δικτύου, για το σχολικό έτος 2012- 2013.

Ø  Η οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη των προγραμμάτων Π.Ε. που έχουν σχετική θεματολογία

Ø  στην ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των σχολικών ομάδων μελών του δικτύου

Ø  στην ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ ειδικών επιστημόνων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των μελών (Παιδαγωγικών και μαθητικών ομάδων των συμμετεχόντων σχολείων, συντονιστικών φορέων κλπ).

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που είναι μέλη παιδαγωγικών ομάδων των περιβαλλοντικών ομάδων σχολείων του Νομού Λασιθίου και είναι ενταγμένες στο τοπικό θεματικό δίκτυο «Ανακύκλωπες: Οι φρουροί της φύσης».

Επίσης, θα συμμετέχουν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του δικτύου καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, οι Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου καθώς και ο υπεύθυνος του ΚΠΕ Βάμου, που είναι το συντονιστικό ΚΠΕ του ομοιοθεματικού περιφερειακού θεματικού δικτύου «Ανακυκλω..SOS..τε».

Από κάθε σχολείο που συμμετέχει στο δίκτυο μπορεί να συμμετάσχουν μέχρι ΔΥΟ (2) εκπαιδευτικοί.

Από το ΤΔΕ του ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης, θα καλυφθούν τα έξοδα: α) αμοιβής, ταξιδίων, μετακίνησης, διαμονής και διατροφής όλων των εισηγητών και των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του δικτύου και των αναπληρωματικών αυτής, β) διαμονής των εκπαιδευτικών που η έδρα τους απέχει πάνω από 40 χιλιόμετρα από τη Νεάπολη Λασιθίου (μέχρι 2 διανυκτερεύσεις), γ) διατροφής (ένα γεύμα ή δείπνο την ημέρα) και κέτερινγκ (ένα την ημέρα) για όλους τους συμμετέχοντες, δ) μεταφοράς στο πεδίο όλων των συμμετεχόντων, ε) αμοιβές επεξεργασίας από τρίτους, εντύπων και αφισών που θα εκδώσουμε, στ) προβολής και διαφήμισης (καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, πανό, αφίσες, προσκλήσεις, αυτοκόλλητο κλπ),  ζ) των αναλωσίμων υλικών (εργαστηριακά υλικά, αναλώσιμα κλπ) που θα απαιτηθούν για την κάλυψη αναγκών του σεμιναρίου και η) Θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και μέχρι τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις για τα μέλη της Π.Ο του ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης, ώστε να μπορέσουν να προετοιμάσουν το σεμινάριο.

Προϋπολογισμός σεμιναρίου: 4870 ευρώ περίπου.

Δεν θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών προς Νεάπολη Λασιθίου, διότι δεν προβλέπεται η κάλυψη τέτοιων εξόδων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 25/01/13 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Νεάπολης στη Νεάπολη δήμου Αγίου Νικολάου, στις 26/01/13 επισκέψεις στον ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου και το εργοστάσιο ανακύκλωση (ΚΔΑΥ) - ΜΦΙΚ στο Ηράκλειο και την Κυριακή 27/01/13 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Νεάπολης στη Νεάπολη δήμου Αγίου Νικολάου. Θα είναι συνολικής διάρκειας 25 ωρών, και οι ώρες διεξαγωγής του είναι:

 

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

25-01-13

26-01-13

27-01-13

17:00 – 22:00

08:30 – 21:30

08:30 – 15:30

 

Πίνακας 1

 

Πολίτες Εισηγητές

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Περιοχή

Ημέρες μετακίνησης

1

Βασίλης Ζησιμόπουλος

Μηχανικός Υπεύθυνος Έργου ΚΔΑΥ - ΕΕΑΑ

Ηράκλειο

3

2

Πόπη Μπορμπουδάκη

Χημικός Μηχανικός MSc ΕΣΔΑΚ

Ηράκλειο

3

3

Μακρυνίκα Κάτια

Μηχανικός Περιβάλλοντος  MSc Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωση

Αθήνα

3

4

Μαρτιμιανάκη Ελευθερία

Μηχανικός εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΑΝ

Αγ. Νικόλαος

3

5

Μάνος Δασενάκης,

Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κουτσουρά.

Μακρύγιαλος Ιεράπετρας

3

6

Αφορδακός Νικόλαος

Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίου Νικολάου

Αγ. Νικόλαος

3

7

Κατρίνης Εμμανουήλ

Αντιδήμαρχος Δήμου Ιεράπετρας

Ιεράπετρα

3

8

Λογκάκης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας

Σητεία

3

9

Μαρία Λαζαράκη

Περιβαλλοντολόγος Δήμου Αγ. Νικολάου

Αγ. Νικόλαος

3

10

Προϊστάκης Γεώργιος

Πρόεδρος Νομικού Προσώπου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δ.Ιεράπετρας

Ιεράπετρα

3

Πίνακας 2

 

Συντονιστικής Επιτροπής  του δικτύου και αναπληρωματικοί αυτών

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Περιοχή

Ημέρες μετακίνησης

1

Λαθουράκης Εμμανουήλ

Εκπ/κος Α/θμιας εκπαίδευσης, μέλος συντονιστικής επιτροπής δικτύου

Λασίθι

3

2

Γουλιέλμου Κατερίνα

Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης, μέλος Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ δήμου Σητείας

Σητεία

3

Πίνακας 3

 

Μέλη  Π.Ο του ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης, Υπ. ΚΠΕ Βάμου

και Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Λασιθίου

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Περιοχή

Ημέρες μετακίνησης

1

Λιανά Κρυσταλλένια

Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

Λασίθι

3

2

Πεδιαδίτη Φιλίτσα

Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου

Λασίθι

3

3

Ποντικάκης Φώτιος

Υπεύθυνος ΚΠΕ Βάμου

Χανιά

3

4

Δασκαλάκης Παύλος

Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε Ιεράπετρας-Νεάπολης, Πρόεδρος του Δικτύου.

Λασίθι

4

5

Μυλωνάκης Ευστράτιος

Αναπλ. Υπεύθ. ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης

Λασίθι

4

6

Τσαντηράκη Σοφία

 

Μέλος Π.Ο του ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης

Λασίθι

4

7

Βουμβουλάκης Χαρίδημος

Μέλος Π.Ο του ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης

Λασίθι

4

Πίνακας 4

 

Εκπαιδευτικοί

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σχολική μονάδα

Περιοχή

Ημέρες μετακίνησης

1

Γιαχανατζή Ιωάννα

Νηπ. Καλού Χωριού

Λασιθίου

3

2

Ευχετζή Χριστίνα

Δημ. Σχ. Παλαικάστρου

Λασιθίου

3

3

Καζαναράκη Σταυρούλα

1ο Νηπ. Σητείας

Λασιθίου

3

4

Κελγιαννάκη Δήμητρα

Δημ. Σχ. Παλαικάστρου

Λασιθίου

3

5

Κοκκινίδης Ανέστης

2ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

6

Κοκολάκη Βίβιαν

5ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου

Λασιθίου

3

7

Κοτάκη Δέσποινα

Ειδικό Σχολείο Αγ. Νικολάου

Λασιθίου

3

8

Κουργιαντάκης Αντώνης

Ειδικό Σχολείο Αγ. Νικολάου

Λασιθίου

3

9

Λαθουράκης Εμμανουήλ

Δημ. Σχ. Κεντριού

Λασιθίου

3

10

Λαμπράκη Γεωργία

4ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

11

Λουκέρη Αναστασία

3ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου

Λασιθίου

3

12

Μαριλένα Παπανικολάου

1ο Νηπ. Σητείας

Λασιθίου

3

13

Ματθαιάκη Αγγελική

1ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

14

Μόσιαλου Δήμητρα

Νηπ. Φέρμων

Λασιθίου

3

15

Μουσουράκη Ειρήνη

Δημ. Σχ. Καλού Χωριού

Λασιθίου

3

16

Μουσουράκη Σοφία

Δημ. Σχ. Καλού Χωριού

Λασιθίου

3

17

Ντακούλα Ζωή

1ο Νηπ. Νεάπολης

Λασιθίου

3

18

Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα

Δημ. Σχ. Αγ. Γεωργίου

Λασιθίου

3

19

Παπαδοπούλου Παρθένα

Νηπ. Φέρμων

Λασιθίου

3

20

Παρασκευή Τεμίρογλου

Νηπ. Κεντριού

Λασιθίου

3

21

Ρουμελιωτάκη Ευαγγελία

1ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

22

Ταμπακάκη Στυλιανή

5ο Δημ. Σχ. Αγ. Νικολάου

Λασιθίου

3

23

Τιμολέον Παράσχος

3ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

24

Τραγουδιστάκη Πελαγία

Νηπ. Καλού Χωριού

Λασιθίου

3

25

Τριαματάκη Αθηνά

4ο Δημ. Σχ. Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

26

Τσαρούχα Κων/να

Δημ. Σχ. Αγ. Γεωργίου

Λασιθίου

3

27

Γιακουμάκη Ειρήνη

3ο Γυμν. Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

28

Ζερβάκη Άννα

2ο Γυμν. Σητείας

Λασιθίου

3

29

Ζερβάκης Νικόλαος

Γυμν. Τουρλωτής

Λασιθίου

3

30

Θεόδωρος Μήτσης

ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

32

Καλένης Σάββας

Γυμν. Τουρλωτής

Λασιθίου

3

33

Κάπουας Νικόλαος

1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

34

Κονταξάκη Σοφία

2ο Γυμν. Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

35

Μιχαήλ Χρήστος

2ο ΓΕΛ Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

36

Πεδιαδίτη Καλλιόπη

1ο Γυμν. Αγ. Νικολάου

Λασιθίου

3

37

Πηγιάκη Αριστέα

2ο Γυμν. Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

38

Πιταροκοίλη Στέλλα

Γυμνάσιο Κουτσουρά

Λασιθίου

3

39

Πρινιωτάκης Ιωάννης

2ο Γυμν. Σητείας

Λασιθίου

3

40

Ρουπάκα Μαρία

ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

41

Σησαμάκης Εμμανουήλ

1ο Γυμν. Αγ. Νικολάου

Λασιθίου

3

42

Φανουράκης Ιωάννης

1ο ΓΕΛ Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

43

Χαϊτα Μαριάννα

3ο Γυμν. Ιεράπετρας

Λασιθίου

3

44

Χατζάκης Ιωάννης

Γυμν. Χανδρά

Λασιθίου

3

Πίνακας 4.1

 

Αναπληρωματικοί Εκπαιδευτικοί

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σχολική μονάδα

Περιοχή

Ημέρες μετακίνησης

1

Μητσογιάννη Δήμητρα

Δημ. Σχ. Αγ. Γεωργίου

Λασιθίου

3

2

Στάθη Ελένη

1ο Νηπ. Σητείας

Λασιθίου

3

 

Τοπικό Θεματικό Δίκτυο

«Ανακύκλωπες: Οι φρουροί της φύσης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

25, 26, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ:

«Ανακυκλώστε!!!! Το Λασίθι Σώστε!!!»

 

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων ΚΠΕ Νεάπολης (προσοχή !!!! κινηματοθέατρο REX)

17:00 Εγγραφές έναρξη σεμιναρίου

1η Συνεδρία

17:30-17:45 «Στοχοθεσία του σεμιναρίου - Χαιρετισμοί προσκεκλημένων », Παύλος Δασκαλάκης, Υπεύθυνος ΚΠ Ε Ιεράπετρας, Υπεύθυνος της παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Ιεράπετρας,

17:45-18:15 «Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας και οι δραστηριότητες της ΕΕΑΑ»,Βασίλης Ζησιμόπουλος, μηχανικός Υπεύθυνος Έργου.

18:15-18:45«Η Διαχείριση των απορριμμάτων στην  περιφέρεια Κρήτης», Πόπη Μπορμπουδάκη,  Χημικός Μηχανικός MSc ΕΣΔΑΚ.

18:45-19:15  «Οι Δράσεις και το έργο ευαισθητοποίησης της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης»Μακρυνίκα Κάτια, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc, Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης.

19:15-19:35 «Επαναχρησιμοποίηση ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων», Μαρτιμιανάκη Ελευθερία μηχανικός εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΑΝ

19:35-19:55 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης – ανακύκλωσης των αποβλήτων και παραπροϊόντων του ελαιοτριβείου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κουτσουρά», Μάνος Δασενάκης, Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κουτσουρά.

19:55-20:15 Διάλειμμα καφές

2η Συνεδρία

20:15-21:30  Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή όλων των παρευρισκομένων με θέμα: «Πως τα προγράμματα της εκπαίδευσης για την αειφορία μπορούν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε να είναι αποτελεσματική η διαχείριση των απορριμμάτων στους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου», Προεδρείο: Παύλος Δασκαλάκης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης,  Αφορδακός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίου Νικολάου, Κατρίνης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Δήμου Ιεράπετρας, Λογκάκης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας, εκπρόσωπος δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.  

21:30- 21:50 « Το Εκπαιδευτικό σενάριο – Η φύση είναι σπίτι μας, του ΜΦΙΚ», παρουσίαση Παύλος Δασκαλάκης, υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης.

22:00 Λήξη 1ης μέρας σεμιναρίου, ελαφρύ γεύμασε παραδοσιακή ταβέρνα για όλους τους συμμετέχοντες

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

3η Συνεδρία

Χώρος: Αναχώρηση για το πεδίο (Άγιο Νικόλαο – Ηράκλειο)

08:30-11:30 «Η λειτουργία του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου»,  Αφορδακός Νικόλαος , Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίου Νικολάου,Μαρία Λαζαράκη, Περιβαλλοντολόγος Δήμου Αγ. Νικολάου.

11:30-12:30 Μετακίνηση στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου

12:30–13:00 Πλούσιο Δεκατιανό

13:00–15:30 «Η λειτουργία του ΚΔΑΥ Ηρακλείου», Βασίλης Ζησιμόπουλος, μηχανικός Υπεύθυνος Έργου

15:30-  19:30 «Εργαστήριο: Εκπαιδευτικό σενάριο – Η φύση είναι σπίτι μας», από την εκπαιδευτική ομάδα τουΜουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. 

19:30-21:30 Επιστροφή, δείπνο σε όλους τους συμμετέχοντες - λήξη δεύτερης μέρας

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2013

Χώρος: Αίθουσα σεμιναρίων ΚΠΕ Νεάπολης

4η Συνεδρία

08:30-08:50 «Ίδρυση, Λειτουργία, Προγραμματισμός του δικτύου «Ανακύκλωπες: Οι φρουροί της φύσης», Μυλωνάκης Στράτος, Αναπληρωτής υπεύθυνος ΚΠΕ Ιεράπετρας.

08:50-09:10 «Τα δίκτυα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η εκπαίδευση για την αειφορία»,  Πεδιαδίτη Φιλίτσα, Υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Δ/θμιας εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου.

09:10–10:10 «Το περιφερειακό θεματικό δίκτυο Ανακυκλω…SOS…τε» Ποντικάκης Φώτης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Βάμου συντονιστικό του δικτύου.

10:10-10:30 «Η λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης στον Άγιο Νικόλαο, έμφαση στην εφαρμογή προγραμμάτων  διαλογής στη πηγή και μέτρων για τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων» Μαρία Λαζαράκη, Περιβαλλοντολόγος Δήμου Αγ. Νικολάου.

10:30 –11:30 Προγράμματα και εργασίες που έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια του δικτύου από εκπαιδευτικούς που τα σχολεία τους συμμετέχουν στο δίκτυο. 

11:30-12:00 Διάλειμμα καφές - δεκατιανό

5η Συνεδρία

12:00-14:00 Βιωματικά εργαστήρια από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης και εκπαιδευτικούς των σχολείων μελών του δικτύου.

14:00-15:30 Συζήτηση - Αξιολόγηση σεμιναρίου – Λήξη σεμιναρίου

Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου

Τακτικά μέλη:

1.    Δασκαλάκης Παύλος, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης, Πρόεδρος του Δικτύου.

2.    Αφορδακός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δήμου Αγίου Νικολάου

3.    Κατρίνης Εμμανουήλ, Αντιδήμαρχος Δήμου Ιεράπετρας

4.    Λογκάκης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος Δήμου Σητείας.

5.    Λαθουράκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης, Δ.Σ Κεντριού Ιεράπετρας

 

Αναπληρωματικά μέλη :

1.    Μυλωνάκης Ευστράτιος, Αναπληρωτής υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης

2.    Λαζαράκη Μαρία, Περιβαλλοντολόγος, Δήμος Αγίου Νικολάου.

3.    Προϊστάκης Γεώργιος, Πρόεδρος Νομικού Προσώπου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Ιεράπετρας

4.    Γουλιέλμου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός Βθμιας Εκπ/σης, μέλος Δ.Ε.ΠΟ.Τ.Α.Σ δήμου Σητείας

5.    Τσαντηράκη Σοφία, μέλος Π.Ο του ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης