Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το νιο, το ευλογημένο, το αθάνατο νερό

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το θέμα του προγράμματος αυτού επιλέχθηκε επειδή το νερό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής και βασικές γνώσεις για τα σχετικά θέματα έχουν όλοι οι μαθητές. Συνδέεται επίσης άμεσα με την φύση, την οικονομία και την παράδοση της Νάουσας. Η ορθολογική του χρήση και η σωστή διαχείριση των υγρών αποβλήτων αποτελεί σήμερα μεγάλο παγκόσμιο περιβαλλοντικό θέμα.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

* Να γνωρίσουν οι μαθητές τους δρόμους του νερού
* Να έρθουν σε επαφή με ένα ποτάμιο οικοσύστημα
* Να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το νερό
* Να ευαισθητοποιηθούν και να υιοθετήσουν στάση ζωής που θα συμβάλλει στον περιορισμό της σπατάλης και στην προστασία της ποιότητας του νερού

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1η Ημέρα

14:00 - 14:30 Άφιξη στο Κέντρο, υποδοχή, τακτοποίηση.
14:45 - 15:15 Γεύμα
15:15 - 17:00 Ανάπαυση - ελεύθερος χρόνος μαθητών. Κοινή παιδαγωγική συνεδρίαση συνοδών εκπαιδευτικών και μελών της Π.Ο. του ΚΠΕ.
17:00 - 19:30 Έναρξη του προγράμματος. Κοινή συνάντηση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΚΠΕ. Γνωριμία, εισαγωγική ενημέρωση για το θέμα (βίντεο, διαφάνειες), συζήτηση. Ανάλυση του 3ήμερου προγράμματος. Χωρισμός σε ομάδες εργασίας.
20:30 - 21:00 Δείπνο

2η Ημέρα
08:30 - 09:00 Πρόγευμα
09:00 - 14:00 Περιβαλλοντικό μονοπάτι

Στάση 1η: Περιοχή Αγίου Νικολάου
Η ομάδα πηγαίνει στις πηγές της Αράπιτσας (1χλμ από το ΚΠΕ). Εκεί τα παιδιά καλούνται να συμμετάσχουν σε μια σειρά από δραστηριότητες που τους δίνουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη χλωρίδα και την πανίδα, και να καταγράψουν τα χαρακτηριστικά του ποταμού.

Στάση 2η: Περιοχή Στουμπάνοι
Στο χώρο θυσίας των Ναουσαίων γυναικών γίνεται αναδρομή στην ιστορία της περιοχής, παρατήρηση μικρών φραγμάτων για υδροηλεκτρική χρήση νερού και παρόχθιων βιομηχανικών συγκροτημάτων.

Στάση 3η: Μπατάνια
Στην περιοχή της γέφυρας Μπατάνια, μέσα την πόλη της Νάουσας, δίνεται η ευκαιρία για αναφορά στην παλαιότερη χρήση του νερού της Αράπιτσας (νερόμυλοι, μπατάνια, εργοστάσιο ύφανσης μαλλιού).

Στάση 4η: Πάρκος Νάουσας
Ακολουθώντας την πορεία του ποταμού μέσα την πόλη καταλήγουμε στο πάρκο της Νάουσας, όπου οι μαθητές απολαμβάνουν τη θέα προς τον μακεδονικό κάμπο και καταγράφουν την αρδευτική χρήση του νερού παράλληλα με τη βιομηχανική.
Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας τους, οι μαθητές εντοπίζουν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα.
14:45 - 15:15 Γεύμα
15:30 Αναχώρηση για το Υ/Η εργοστάσιο της Σφηκιάς (φράγμα Αλιάκμονα). Στη διάρκεια της μετακίνησης, οι μαθητές παρατηρούν το γεωγραφικό ανάγλυφο και αναγνωρίζουν τα γύρω βουνά (Βέρμιο, Πιέρια) και τον ποταμό Αλιάκμονα.
Στάση 1η: Στις όχθες του Αλιάκμονα γίνεται προετοιμασία για την επίσκεψη με κατάλληλο φύλλο εργασίας.

16:30 - 19:30 Στάση 2η: στον Υ/Η σταθμό. Οι μαθητές ξεναγούνται στο φράγμα και τις εγκαταστάσεις από ειδικό υπάλληλο της ΔΕΗ. Ακολουθεί προβληματισμός για την αναγκαιότητα και τις επιπτώσεις των φραγμάτων με τη βοήθεια σχετικού φύλλου εργασίας.
20:30 - 21:30 Δείπνο

3η Ημέρα

08:30 - 09:00 Πρόγευμα
09:00 - 12:00 Οι μαθητές σε ομάδες κάνουν χημικές αναλύσεις του νερού και παρατηρούν στα στερεοσκόπια τους βιοδε

ίκτες. Συνοψίζουν και μοιράζονται τη συνολική εμπειρία ώστε να καταλήξουν σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα. Προετοιμάζουν και παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους και τη δουλειά τους και ακολουθεί κριτική συζήτηση. Τέλος γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος.