Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

HMEΡΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

 

Η Σχολή Πυροσβεστών 5ετούς Υποχρέωσης  & το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας,

διοργάνωσε στις 22 Μαΐου 2012, ημερίδα,

με θέμα: «Ενημέρωση φορέων – πολιτών σε θέματα δασοπροστασίας από δασικές πυρκαγιές»

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Χώρος: Αίθουσα συνεδρίων δημοτικού Ξενοδοχείου Βέρμιο

19.00 – 19.20 Έναρξη – Χαιρετισμοί

 

19.20- 19.30  «ΚΠΕ Νάουσας: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε

                           ζητήματα αειφορικής διαχείρισης ορεινού όγκου Βερμίου»

                           ομιλήτρια: Στυλιανού Λιάνα Υπεύθυνη του ΚΠΕ Νάουσας

 

19.30- 19.45, «Προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών»,

                            ομιλητής: Ζιάννης Δημήτριος, Dr Δασοπόνος

 

19.45 – 20.05. «Δάση και πολιτική προστασία στην Ημαθία»,

                             ομιλητής: Μπαρμπαρούσης Γεώργιος, προϊστάμενος τμήματος πολιτικής

                             προστασίας   Αντιπεριφέρειας Ημαθίας

 

20.05- 20.15 Διάλειμμα – Καφές.

 

20.15-21.00 «1. Ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων-

                             Ανάθεση δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα»

                       «2. Μηχανισμός δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα- Μέτρα προληπτικής

                              πυροπροστασίας των πολιτών από δασικές πυρκαγιές»,

                             ομιλητής: Κατιρτζίδης Αριστείδης Πυραγός

 

21.00 Λήξη εργασιών