Απρίλιος 2011

Παρασκευή, Απρίλιος 15, 2011 - 14:45
«Αποδοχή παραίτησης της κυρίας Φανουράκη Έλενας και του κύριου Εκίζογλου Βασιλείου από τη θέση γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης στα Συντονιστικά Κέντρα Περιβαλλοντικ