Οκτώβριος 2011

Πέμπτη, Οκτώβριος 20, 2011 - 09:47
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία-Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες», πραγματοποιείται Διημερίδα ενημέρωσης με θέμα &...