Δεκέμβριος 2011

Παρασκευή, Δεκέμβριος 9, 2011 - 01:56
Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΕΙΝ) μετονομάστηκε σε ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) μετα την συγχώνευση δια απορροφή