Σεπτέμβριος 2012

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 26, 2012 - 10:08
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ενημερωτικής Ημερίδας για τη διαχείριση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, η οποία πραγματοποιήθ
Δευτέρα, Σεπτέμβριος 17, 2012 - 14:10
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Α.Π.