Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κ.Π.Ε. Βελβεντού ιδρύθηκε το 2004 και άρχισε να λειτουργεί το 2005 με αντικείμενο την εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση των νέων στην κατεύθυνση της διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. το ΚΠΕ στοχεύει με τα προγράμματα και τις δράσεις του να είναι σε θέση να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί μαθητές, εκπ/κούς και πολίτες σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, οικολογικής ισορροπίας και βιώσιμης ανάπτυξης, ολοκληρωμένης παραγωγής προϊόντων με ταυτόχρονη προστασία της βιοποικιλότητας, προστασίας δασικών και λιμναίων οικοσυστημάτων, διαχείρισης ενεργειακών πόρων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακύκλωσης, προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Σαμαράς Κωνσταντίνος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 4
Περιφέρεια : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας : Άξονας 8

Δράσεις

Προκηρύξεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες