Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θιναλίων Κέρκυρας ιδρύθηκε το 2006. Οι εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Θιναλίων βρίσκονται στο Δ.Δ. Λουτσών και στον ιστορικό διατηρητέο οικισμό της Παλιάς Περίθειας του Δήμου Θιναλίων. Το ΚΠΕ Θιναλίων πραγματοποιεί ημερίδες και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς και οργανώνει ημερίδες και εκδηλώσεις για την τοπική κοινωνία.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Αλέκος Βλάσσης
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 2
Περιφέρεια : Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
Άξονας : Άξονας 7

Δράσεις

Προκηρύξεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες