Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κ.Π.Ε Κλειτορίας ιδρύθηκε το 1993 και είναι το πρώτο που λειτούργησε στην Ελλάδα. Στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Μαθητικής Εστίας Κλειτορίας του Ε.Ι.Ν. Στο Κ.Π.Ε. υλοποιούνται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ένα μονοήμερο πρόγραμμα για μαθητές προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Ακόμη το Κ.Π.Ε. οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια για όλους τους εκπαιδευτικούς καθώς και για διάφορες κοινωνικές ομάδες, παράγει και εκδίδει εκπαιδευτικό υλικό,, αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα κέντρα, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς καθώς και με διάφορες κοινωνικές ομάδες, συμμετέχει σε Δίκτυα (τοπικά – εθνικά),συμμετέχει σε συνέδρια

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Μοσχόπουλος Χαρίλαος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 7
Περιφέρεια : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Άξονας : Άξονας 7

Δράσεις