Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μεσολογγίου λειτουργεί από το 2007 και στεγάζεται στο κτήριο του πρώην σταθμού ΟΣΕ, στο κέντρο της πόλης, δίπλα από τον Κήπο των Ηρώων και το Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Το ΚΠΕ Μεσολογγίου, μέσα από τη λειτουργία του, στοχεύει:

Α. Στην εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τη σχέση τους με την ποιότητα της ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του και την αναγκαιότητά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Παράλληλα, στοχεύει στο να αναπτύξουν οι μαθητές θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές για τη διαχείριση του Περιβάλλοντος της περιοχής τους με κριτήρια οικολογικής ισορροπίας και αειφορικής ανάπτυξης.

Β. Στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε μετά να μπορούν να αναπτύξουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο και να διδάξουν το σχετικό αντικείμενο στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νέου Σχολείου.

Γ. Σε δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες, με σκοπό  α) την απόκτηση γνώσεων που θα προάγουν την κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, στην ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της ανάληψης συμμετοχικών πρωτοβουλιών, και β) την ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της περιοχής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών εμβέλειας του Κ.Π.Ε., ώστε να ενεργοποιηθούν στην κατεύθυνση της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης εμπλεκόμενοι με την επίλυση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Όλγα Γιαννακογεώργου
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 5
Περιφέρεια : Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Άξονας : Άξονας 7

Δράσεις

Προκηρύξεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες