Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Δράσεις

Μονοήμερο πρόγραμμα Π.Ε για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α' και Β' τάξεων Δημοτικού και για μαθητές Ειδικού σχολείου Ν.Χίου, κατα την διάρκεια του οποίου σχολικές ομάδες έως 30 παιδιά με καθοδήγησ
Μονοήμερο πρόγραμμα  Π.Ε. για μαθητές Γ', Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄τάξεων Δημοτικού και για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου ( ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΔΕ) Ν.
Μονοήμερο πρόγραμμα Π.Ε για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α'. Β' τάξεων δημοτικού και μαθητές ειδικού σχολείου Ν.Χίου, κατα την διάρκεια του οποίου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία:
    Μονοήμερο και διήμερο πρόγραμμα Π. Ε. για μαθητές Γ΄,Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄τάξεων Δημοτικού  και για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου(ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΔΕ) του Ν.